Др Милена З. Живковић Стошић

Научни сарадник

Департман за хемију

Др Милена З. Живковић Стошић

Др Милена З. Живковић Стошић

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија 22

(018) 533-015

CV

Биографија

Milena Z. Živković Stošić Istraživač-saradnik Departman za hemiju   Obrazovanje 2012: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke - Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2012-: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke - Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Kretanje u službi 2013: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2016: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Oblasti naučnog interesovanja Organska hemija, biohemija, medicinska hemija, fitohemija, hemotaksonomija (izolovanje, sinteza, spektralna karakterizacija i procena bioloških aktivnosti prirodnih proizvoda; razvoj novih analitičkih metoda za determinaciju structure prirodnih proizvoda u složenim matriksima korišćenjem sledećih metoda: gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom, infracrvena spektroskopija, ultraljubičasta i vidljiva spektroskop
БиографијаАнгажовањаПубликације