Др Гордана С. Стојановић

Редовни професор

Департман за хемију

Др Гордана С. Стојановић

Др Гордана С. Стојановић

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија ФФ-38

CV

Биографија


 1. Година и место рођења: 24.11.1960. године, Цекавицa, Лебане, Србија.E-mail: gocast@pmf.ni.ac.rs; gordana.stojanovic@pmf.edu.rs; gordanastojanovic2411960@gmail.comhttps://www.pmf.ni.ac.rs/nastavnici-i-saradnici/?idz=532. Образовање       • Дипломирани хемичар, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ), Одсек за хемију,  1983. година, просечна оцена 9,92.• Магистар хемијских наука, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ), Одсек за хемију,  1990. година, просечна оцена 10,00.• Доктор хемијских наука, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ), Одсек за хемију,  1997 година.• Гостујући истраживач: Фармацеутски факултет, Т
БиографијаАнгажовањаПубликације