Јелена С. Стојановић

Истраживач сарадник

Департман за биологију и екологију

Јелена С. Стојановић

Јелена С. Стојановић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 3

Биографија

Студент докторских академских студија под менторством проф. др Ђурађа Милошевића. Тренутно се бави развојем нових хистопатолошких биомаркера у акватичној екотоксикологији.
БиографијаАнгажовањаПубликације