Др Вишња Мадић

Доцент

Департман за биологију и екологију

Др Вишња Мадић

Др Вишња Мадић

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Биографија

1. Биографски подаци Вишња Мадић је рођена 1984. године у Нишу. Основну школу „Вожд Карађорђе“ завршила је 1999. у Нишу, а гимназију „Бора Станковић“, природно-математички смер, 2003. године у Нишу. Дипломски рад под називом „In vitro испитивање биокомпатибилности екстраката биоматеријала“, под менторством проф. др Стево Најмана одбранила је 2009. године на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Нишу и стекла звање дипломирани биолог. У складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образ
БиографијаАнгажовањаПубликације