Природно-математички факултет у Нишу је успоставио институционални систем увођења, праћења, процене и унапређења квалитета свог рада. Овим системом Факултет обезбеђује високе стандарде квалитета образовног, научно-истраживачког и стручног рада, ради стварања услова за укључивање у јединствени европски академски простор.

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета, поред својих редовних активности, разматра и појединачне примедбе, сугестије и предлоге наставника, сарадника и студената које се односе на квалитет наставе и установе.

У жељи да процесу унапређења квалитета Факултета приступимо заједно, позивамо вас да нам пошаљете ваше предлоге и примедбе на mail адресу obezbedjenjekvaliteta@pmf.edu.rs.