31.08.2016

TERMINI ISPITA - DEP. ZA FIZIKU - Oktobar 1

РАСПОРЕД ИСПИТА ШКОСЛКЕ 2015/2016.

ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАРСКИ 1

студ. прог.

ИСПИТ

датум 

време

ОАС 1

Механика

19.9.

9:00

Математика 1(писмени)

20.9.

9:00

Математика 1(усмени)

 

 

Метрологија и обрада резултата мерења

21.9.

11:00

Лабораторијски практикум 1

22.9.

9:00

Програмирање у физици

23.9.

9:00

Термодинамика и молекуларна физика

26.9.

9:00

Математика 2(писмени)

27.9.

9:00

Математика 2(усмени)

29.9.

9:00

Лабораторијски практикум 2

28.9.

9:00

Хемија

 

 

Енглески

 

 

Психологија

 

 

ОАС 2

Електромагнетизам

19.9.

9:00

Математика 3 (писмени)

 

 

Математика 3 (усмени)

 

 

Основе математичке физике

21.9.

15:00

Лабораторијски практикум 3

22.9.

9:00

Основе рачунарства (писмени)

20.9.

9:00

Основе рачунарства (усмени)

28.9.

14:00

Увод у објектно оријентисано програмирање (писмени)

20.9.

9:00

Увод у објектно оријентисано програмирање (усмени)

28.9.

9:00

Оптика

27.9.

9:00

Основе теоријске механике

28.9.

9:00

Математичка физика

29.9.

9:00

Лабораторијски практикум 4

19.9.

9:00

Физика животне средине

20.9.

9:00

Математика 4 (писмени)

 

 

Математика 4 (усмени)

 

 

ОАС 3

Основе статистичке физике

19.9.

9:00

Основе атомске и молекуларне физике

20.9.

9:00

Експерименталне методе у физици

27.9.

10:00

Специјална теорија релативности

22.9.

9:00

Физика атмосфере

28.9.

10:00

Физички извори штетности

26.9.

9:00

Осцилације и таласи

27.9.

14:00

Програмирање (писмени)

20.9.

9:00

Програмирање (усмени)

28.9.

9:00

Основе електродинамике

28.9.

9:00

Основе квантне механике

19.9.

9:00

Основе физике чврстог стања

20.9.

9:00

Нуклеарна физика

21.9.

9:00

Увод у космологију

22.9.

9:00

Основе биофизике

23.9.

9:00

 

Примена рачунара у физици

26.9.

9:00

РАСПОРЕД ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2015/2016.

 ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАРСКИ 1

студ. прог.

ИСПИТ

датум

време

МАС 1

Теоријска механика

19.9.

9:00

Квантна механика

28.9.

9:00

Електродинамика

21.9.

9:00

Физичка електроника

22.9.

11:00

Педагогија

 

 

Физичка и техничка мерења

26.9.

11:00

Општа теорија релативности

27.9.

9:00

Физика површина и танких слојева

20.9.

9:00

Нумеричке методе у физици

29.9.

9:00

Основе енергетике

19.9.

9:00

Радијациона физика

20.9.

9:00

Атомска и молекуларна физика

21.9.

9:00

Статистичка физика

22.9.

9:00

Физика јонизованих гасова

23.9.

9:00

Основе астрофизике

26.9.

9:00

Методика наставе физике

27.9.

10:00

Симетрије у физици

28.9.

9:00

Савремене методе експерименталне физике

29.9.

9:00

Електроника

19.9.

9:00

Основе физике јонизованих гасова

20.9.

9:00

Физика сензора и претварача

21.9.

11:00

МАС 2

Физика чврстог стања

22.9.

9:00

Основе физике плазме

23.9.

9:00

Физика елементарних честица

26.9.

9:00

Наставна средства физике

27.9.

10:00

Моделовање и симулација физичких система

28.9.

9:00

Теорија поља

29.9.

9:00

Плазмене и ласерске технологије

19.9.

9:00

Физика у школи

20.9.

9:00

Радијациона физика

20.9.

9:00

Нумеричке методе у физици

22.9.

9:00

Увод у нелинеарну динамику

23.9.

9:00

Аутоматско управљање

26.9.

11:00

Примена плазме у нанотехнологијама

27.9.

9:00

Нуклеарна медицинска физика

28.9.

9:00

Историја и филозофија физике

29.9.

9:00

Методика решавања рачунских задатака

19.9.

9:00

Планетологија

20.9.

9:00

Интеракција ласерског зрачења са плазмом

21.9.

9:00

Школска пракса

22.9.

9:00

Звезде и звездани системи

23.9.

9:00

Увод у квантну оптику

26.9.

9:00

Физика ласера

27.9.

9:00

Физика материјала

28.9.

9:00

Физика и техника вакуума

29.9.

9:00

Оптоелектроника

19.9.

9:00

Основе астрофизике

19.9.

9:00

Системи за аквизицију података

23.9.

9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба за наставу и студенстка питања