16.09.2016

Departman za fiziku - Termini ispita za oktobarski rok 2

РАСПОРЕД ИСПИТА ШКОСЛКЕ 2015/2016.

ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАРСКИ 2

студ. прог.

ИСПИТ

датум 

време

ОАС 1

Механика

3.10.

9:00

Математика 1(писмени)

4.10.

9:00

Математика 1(усмени)

 

 

Метрологија и обрада резултата мерења

5.10.

11:00

Лабораторијски практикум 1

6.10.

9:00

Програмирање у физици

7.10.

9:00

Термодинамика и молекуларна физика

10.10.

9:00

Математика 2(писмени)

11.10.

9:00

Математика 2(усмени)

14.10.

9:00

Лабораторијски практикум 2

12.10.

9:00

Хемија

 

 

Енглески

 

 

Психологија

 

 

ОАС 2

Електромагнетизам

4.10.

9:00

Математика 3 (писмени)

 

 

Математика 3 (усмени)

 

 

Основе математичке физике

5.10.

9:00

Лабораторијски практикум 3

7.10.

9:00

Основе рачунарства (писмени)

6.10.

9:00

Основе рачунарства (усмени)

10.10.

14:00

Увод у објектно оријентисано програмирање (писмени)

6.10.

9:00

Увод у објектно оријентисано програмирање (усмени)

10.10.

9:00

Оптика

12.10.

9:00

Основе теоријске механике

13.10.

9:00

Математичка физика

14.10.

9:00

Лабораторијски практикум 4

3.10.

9:00

Физика животне средине

4.10.

9:00

Математика 4 (писмени)

 

 

Математика 4 (усмени)

 

 

ОАС 3

Основе статистичке физике

6.10.

9:00

Основе атомске и молекуларне физике

7.10.

9:00

Експерименталне методе у физици

10.10.

9:00

Теорија релативности

11.10.

9:00

Физика атмосфере

12.10.

9:00

Физички извори штетности

13.10.

9:00

Осцилације и таласи

14.10.

9:00

Програмирање (писмени)

6.10.

9:00

Програмирање (усмени)

10.10.

9:00

Основе електродинамике

3.10.

9:00

Основе квантне механике

4.10.

9:00

Основе физике чврстог стања

5.10.

9:00

Нуклеарна физика

6.10.

9:00

Увод у космологију

7.10.

9:00

Основе биофизике

10.10.

9:00

 

Примена рачунара у физици

11.10

9:00

 
 
 

РАСПОРЕД ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2015/2016.

 ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАРСКИ 2

студ. прог.

ИСПИТ

датум

време

МАС 1

Теоријска механика

7.10.

9:00

Квантна механика

4.10.

9:00

Електродинамика

5.10.

9:00

Физичка електроника

3.10.

11:00

Педагогија

 

 

Физичка и техничка мерења

10.10.

11:00

Општа теорија релативности

11.10.

9:00

Физика површина и танких слојева

12.10.

9:00

Нумеричке методе у физици

13.10.

9:00

Основе енергетике

14.10.

9:00

Радијациона физика

3.10.

9:00

Атомска и молекуларна физика

4.10.

9:00

Статистичка физика

5.10.

9:00

Fizika jonizovanih gasova

6.10.

9:00

Osnove astrofizike

7.10.

9:00

Методика наставе физике

10.10.

10:00

Симетрије у физици

11.10.

9:00

Савремене методе експерименталне физике

12.10.

9:00

Електроника

13.10.

9:00

Основе физике јонизованих гасова

14.10.

9:00

Физика сензора и претварача

3.10.

11:00

МАС 2

Физика чврстог стања

4.10.

9:00

Основе физике плазме

5.10.

9:00

Физика елементарних честица

6.10.

9:00

Наставна средства физике

7.10.

10:00

Моделовање и симулација физичких система

10.10.

9:00

Теорија поља

11.10.

9:00

Плазмене и ласерске технологије

12.10.

9:00

Физика у школи

13.10.

9:00

Радијациона физика

3.10.

9:00

Нумеричке методе у физици

3.10.

9:00

Увод у нелинеарну динамику

4.10.

9:00

Аутоматско управљање

5.10.

11:00

Примена плазме у нанотехнологијама

6.10.

9:00

Нуклеарна медицинска физика

7.10.

9:00

Историја и филозофија физике

10.10.

9:00

Методика решавања рачунских задатака

11.10.

9:00

Планетологија

12.10.

9:00

Интеракција ласерског зрачења са плазмом

13.10.

9:00

Школска пракса

14.10.

9:00

Звезде и звездани системи

6.10.

9:00

Увод у квантну оптику

7.10.

9:00

Физика ласера

10.10.

9:00

Физика материјала

11.10.

9:00

Физика и техника вакуума

12.10.

9:00

Оптоелектроника

13.10.

9:00

Основе астрофизике

14.10.

9:00

Системи за аквизицију података

6.10.

9:00

 

 

Служба за наставу и студенстка питања