07.10.2016

Потребна документација за пријаву на Конкурс за докторске студије школска 2016-17

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

 

- пријава (купује се на Факултету),

- доказ о уплати за пријаву на конкурс, у износу од 2000,00 (две хиљаде динара) на жиро рачун Факултета 840-1789666-80 са позивом на број 12,

- оверене копије диплома претходног нивоа студија,

- очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте

- уверење о положеним испитима свих претходних нивоа студија (за студенте који су завршили основне студије по старом програму не треба уверење о положеним испитима),

- за магистре само уверење о положеним испитима на магистарским студијама, и

- извод из књиге рођених/венчаних (оверена копија)

- фотокопија личне карте или очитана биометријска лична карта.

 

 

 

Документација се предаје у Служби за наставу и студентска питања , канцеларија 10А од 11-13 часова.

Рачунарски центар