07.10.2016

Potrebna dokumentacija za prijavu na Кonkurs za doktorske studije školska 2016-17

DOКUMENТACIJA КOJA SE PODNOSI PRILIКOM PRIJAVLjIVANjA NA КONКURS:

 

- prijava (kupuje se na Fakultetu),

- dokaz o uplati za prijavu na konkurs, u iznosu od 2000,00 (dve hiljade dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 12,

- overene kopije diploma prethodnog nivoa studija,

- očitana biometrijska lična karta ili fotokopija lične karte

- uverenje o položenim ispitima svih prethodnih nivoa studija (za studente koji su završili osnovne studije po starom programu ne treba uverenje o položenim ispitima),

- za magistre samo uverenje o položenim ispitima na magistarskim studijama, i

- izvod iz knjige rođenih/venčanih (overena kopija)

- fotokopija lične karte ili očitana biometrijska lična karta.

 

 

 

Dokumentacija se predaje u Službi za nastavu i studentska pitanja , kancelarija 10A od 11-13 časova.

Računarski centar