20.12.2016

Departman za fiziku - Januarski ispitni rok

Физика

 

Јануарско-фебруарски испитни рок, школска 2016/17. год.

Термини писмених испита

 

Основне академске студије – 1. година

 

Предмет

Време

Механика (усмени)

23.1. у 9 h

Механика (писмени)

30.1. у 9 h

Лабораторијски практикум 1

25.1. у 9 h

Математика 1 (писмени)

2.2. у 9 h

Математика 1 (усмени)

8.2. у 9 h

Програмирање у физици

6.2. у 9 h

Метрологија и обрада резултата мерења

13.2. у 9 h

Математика 2 (писмени)

31.1. у 9 h

Математика 2 (усмени)

9.2. у 9 h

Хемија

3.2. у 9 h

Енглески језик

7.2. у 9 h

Психологија

7.2. у 9 h

Термодинамика и молекуларна физика

10.2. у 9 h

Лабораторијски практикум 2

14.2. у 9 h

 

Основне академске студије – 2. година

 

Предмет

Писмени испит

Електромагнетизам

30.1. у 9 h

Математика 3 (писмени)

2.2. у 9 h

Математика 3 (усмени)

10.2. у 9 h

Основе рачунарства

6.2. у 9 h

Увод у објектно оријентисано програмирање

6.2. у 9 h

Лабораторијски практикум 3

9.2. у 9 h

Основе математичке физике

13.2. у 9 h

Основе теоријске механике

31.1. у 9 h

Лабораторијски практикум 4

3.2. у 9 h

Физика животне средине

7.2. у 9 h

Математика 4 (писмени)

7.2. у 9 h

Математика 4 (усмени)

13.2. у 13 h

Математичка физика

10.2. у 9 h

Оптика

14.2. у 9 h

 

 

 

 

Основне академске студије – 3. година

 

Предмет

Време

Основе статистичке физике (усмени)

30.1. у 9 h

Основе статистичке физике (писмени)

27.1. у 9 h

Основе атомске и молекуларне физике

2.2. у 9 h

Физички извори штетности

6.2. у 9 h

Осцилације и таласи

6.2. у 9 h

Специјална теорија релативости

9.2. у 9 h

Физика атмосфере

9.2. у 9 h

Експерименталне методе у физици

13.2. у 9 h

Нуклеарна физика

31.1. у 9 h

Основи Физике чврстог стања

3.2. у 9 h

Увод у космологију

7.2. у 9 h

Основе биофизике

7.2. у 9 h

Основи квантне механике

10.2. у 9 h

Основи електродинамике

14.2. у 9 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер академске студије – 1. година - Примењена физика

 

Предмет

Време

Физичка електроника

13.2. у 9 h

Физика површина и танких слојева

17.2. у 9 h

Основе енергетике

20.2. у 9 h

Теоријска механика

24.2. у 9 h

Педагогија

20.2. у 9 h

Квантна механика

14.2. у 9 h

Нумеричке методе у физици

23.2. у 9 h

Радијациона физика

23.2. у 9 h

Електродинамика

23.2. у 9 h

Физичка и техничка мерења

25.2. у 9 h

Основе физике јонизованих гасова

14.2. у 9 h

Атомска и молекуларна физика

17.2. у 9 h

Методика наставе физике

20.2. у 9 h

Физика сензора и претварача

20.2. у 9 h

Статистичка физика

20.2. у 9 h

Савремене методе експерименталне физике

21.2. у 9 h

Електроника

24.2. у 9 h

 

Мастер академске студије – 2. година - Примењена физика

 

Предмет

Време

Физика чврстог стања

30.1. у 9 h

Физика елементарних честица

2.2. у 9 h

Моделовање и симулација физичких система

6.2. у 9 h

Аутоматско управљање

6.2. у 9 h

Наставна средства физике

6.2. у 11 h

Плазмене и ласерске технологије

9.2. у 9 h

Примена плазме у нанотехнологијама

9.2. у 9 h

Нуклеарна медицинска физика

9.2. у 9 h

Физика у школи

9.2. у 9 h

Основе физике плазме

13.2. у 9 h

Физика и техника вакуума

31.1. у 9 h

Оптоелектроника

31.1. у 9 h

Методика  решавања рачунских задатака

31.1. у 9 h

Основи астрофизике

31.1. у 9 h

Физика ласера

7.2. у 9 h

Системи за аквизицију података

7.2. у 9 h

Историја и филозофија физике

14.2. у 9 h

Школска пракса

7.2. у 9 h

Физика материјала

14.2. у 9 h

 

 

Мастер академске студије – 1. година - Општа физика

 

Предмет

Време

Квантна механика

14.2. у 9 h

Електродинамика

17.2. у 9 h

Педагогија

20.2. у 9 h

Физичка и техничка мерења

20.2. у 9 h

Општа теорија релативности

20.2. у 9 h

Физичка електроника

23.2. у 9 h

Теоријска механика

24.2. у 9 h

Статистичка физика

20.2. у 9 h

Физика јонизованих гасова

13.2. у 9 h

Атомска и молекуларна физика

17.2. у 9 h

Основе астрофизике

21.2. у 9 h

Методика наставе физике

24.2. у 9 h

Симетрије у физици

24.2. у 9 h

Савремене методе експерименталне физике

24.2. у 9 h

Електроника

24.2. у 9 h

 

Мастер академске студије – 2. година - Општа физика

 

Предмет

Време

Физика чврстог стања

30.1. у 9 h

Физика елементарних честица

2.2. у 9 h

Наставна средства физике

6.2. у 9 h

Моделовање и симулација физичких система

6.2. у 9 h

Теорија поља

6.2. у 9 h

Плазмене и ласерксе технологије

6.2. у 9 h

Физика у школи

9.2. у 9 h

Радијациона физика

9.2. у 9 h

Нумеричке методе у физици

9.2. у 9 h

Увод у нелинеарну динамику

9.2. у 9 h

Основе физике плазме

13.2. у 9 h

Методика решавања рачунских задатака

31.1. у 9 h

Планетологија

31.1. у 9 h

Интеракција ласерског зрачења са плазмом

31.1. у 9 h

Школска пракса

31.1. у 9 h

Звезде и звездани системи

7.2. у 9 h

Увод у квантну оптику

7.2. у 9 h

Физика ласера

7.2. у 9 h

Историја и филозофија физике

14.2. у 15 h

 

Служба за наставу и студенстка питања