16.03.2017

МАС ХЕМИЈА - обавештење о темама за мастер рад

СВИМ СТУДЕНТИМА МАС ДЕПАРТМАНА ЗА ХЕМИЈУ КОЈИ СУ ПИСАЛИ ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД ОДОБРЕНА ЈЕ ИЗАБРАНА ТЕМА

 

СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕ ОДБРАНЕ РАДА (ОКО МЕСЕЦ ДАНА ПРЕ ОДБРАНЕ РАДА) ДЕПАРТМАНУ УПУТЕ ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

Служба за наставу и студенстка питања