11.10.2019

Конкурс за упис студената у прву годину ДАС за школску 2019/20.

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академскнх студија школске 2019/2020. године 40 студента чије ће се образовање финансирати из буџета и 36 самофинансирајућих студената за студијске програме у броју како следи:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Математика

7

8

Докторска школа математике

2

5

Рачунарске науке

8

7

Физика

7

7

Хемија

9

6

Биологија

7

3

УКУПНО

40

36

Подношење пријава кандидата је од 30. септембра 2019. до 04.октобра.2019.године, у периоду од 11 до 13 часова.

 

Detaljnije u prilogu.

Obaveštenje Univerziteta u Nišu