11.10.2019

Кonkurs za upis studenata u prvu godinu DAS za školsku 2019/20.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2019/2020. godine 40 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 36 samofinansirajućih studenata za studijske programe u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

7

8

Doktorska škola matematike

2

5

Računarske nauke

8

7

Fizika

7

7

Hemija

9

6

Biologija

7

3

UКUPNO

40

36

Podnošenje prijava kandidata je od 30. septembra 2019. do 04.oktobra.2019.godine, u periodu od 11 do 13 časova.

 

Detaljnije u prilogu.

Obaveštenje Univerziteta u Nišu