27.11.2020

II УПИСНИ РОК НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија школске 2020/2021. године у другом уписном року 70 студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 113 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Математика

23

22

Рачунарске науке

 8

37

Физика

11

11

Хемија

 4

8

Примењена хемија

 /

8

Биологија

 /

/

Екологија и заштита   природе

12

9

Географија

 4

9

Туризам

 8

9

УКУПНО

70

113

 

 

Детаљније у прилогу.

Konkurs II upisni rok MAS