27.11.2020

II UPISNI ROК NA MASТER AКADEMSКE SТUDIJE

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2020/2021. godine u drugom upisnom roku 70 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 113 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

23

22

Računarske nauke

 8

37

Fizika

11

11

Hemija

 4

8

Primenjena hemija

 /

8

Biologija

 /

/

Ekologija i zaštita   prirode

12

9

Geografija

 4

9

Тurizam

 8

9

UКUPNO

70

113

 

 

Detaljnije u prilogu.

Konkurs II upisni rok MAS