30.05.2022

Oбавештење о преузимању диплома за студенте који су уписали студије пре ступања на снагу новог Закона о високом образовању из 2005. године и завршили у периоду од 03.6.2021. г. до 13.5.2022.г.

ДИПЛОМИРАНИМ СТУДЕНТИМА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење за студенте који су уписали студије до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године  и завршили у периоду од 03.6.2021. год до 13.5.2022.год.

 

         Обавештавамо Вас да можете преузети вашу диплому о завршеним основним студијама на Природно-математичком факултету у Нишу, у периоду од 06.06.2022.г. до 20.07.2022.г.

 

Диплому можете преузети у Служби за наставу и студентска питања, просторија бр. 15.

 

Приликом потписивања пријема дипломе у обавези сте да предате доказ о уплати на 8.000,00 (осамхиљада динара) на име трошкова издавања дипломе. Уплату назначеног износа извршићете на жиро рачун Природно-математичког факултета у Нишу: 840-1789666-80 (позив на број 2) са назнаком ”за издавање дипломе”.

 

Напомена: Студенти физике, за добијање дипломе VI (шестог) степена, не уплаћују трошкове израде дипломе јер су измирили све трошкове.

 

С поштовањем,

Шеф службе за наставу

и студентска питања

 

Милена Јовановић

Poziv za dodelu starih diploma