31.08.2022

Обавештење о одбрани докторске дисертације - Милена Николић

Одбрана урађене докторске дисертације под насловом "Оптимизација и валидација ICP-OES методе и цикличне волтаметрије за одређивање елементног састава и антиоксидативне активности одабраних сорти јагодастог воћа“ заказана 13.09.2022. у 12 часова.

Место одбране: ПМФ-Ниш, Свечана сала ПМФ-а, ул. Вишеградска 33.

Чланови комисије:

  • др Снежана Тошић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу /председник/,
  • др Александра Павловић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу /ментор/,
  • др Биљана Каличанин, редовни професор Медицинског факултет у Нишу,
  • др Милан Митић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу,
  • др Јелена Мрмошанин, доцент Природно-математичког факултета у Нишу.