29.12.2022

РЕАЛИЗАЦИЈА и ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИХ ПРАКСИ

Драги студенти и наставници,

Отворена је web-stranica СТУДЕНТСКА ПРАКСА која представља одређену врсту водича за обављање студентске стручне и педагошко-методичке праксе.

На овој страници можете да нађете све релевантне информације везане за организацију и реализацију студентских пракси.

За сва евентуална питања у вези организације можете да се обратите члановима Комисије за организацију студентских пракси са одговарајућег департмана.

 

Комисија за организацију студентских пракси

Др Татјана Анђелковић, ред. проф., председник

Др Марина Јушковић, ред. проф., члан

Др Славиша Стаменковић, ред. проф., члан

Др Ранко Драговић, ред. проф., члан

Др Марија Братић, ванр. проф., члан

Др Александра Капешић, доцент, члан

Др Миодраг Ђорђевић, ванр. проф., члан

Др Весна Величковић, ред. проф., члан

Др Иван Станковић, ванр. проф., члан

Др Љубиша Нешић, ред. проф., члан

Др Љиљана Костић, ванр. проф., члан

Др Александра Зарубица, ред. проф., члан

Др Јелена Митровић, ванр. проф., члан