13.01.2023

ПУПИНОВА НАГРАДА МАТИЦЕ СРПСКЕ

У спомен Михајла Пупина, стипендисте и добротвора Матице српске, установљена је награда за студентске радове који представљају допринос техничким и природноматематичким дисциплинама којима се бавио овај научник, под именом ПУПИНОВА НАГРАДА МАТИЦЕ СРПСКЕ.

Награда се додељује од 1996. године у интервалу од три године из Фонда Михајла Пупина и средства Матице српске, а за дипломске, мастер и друге научне радове студената редовних студија у претходном трогодишњем периоду.

Право учествовања имају студенти свих универзитета са српског говорног подручја, а на основу предлога надлежне катедре, наставно-научног већа или другог одговарајућег органа факултета.

Право полагања имају и чланови оцењивачке комисије.

Пријаве (биографија кандидата, предлог надлежне катедре или наставно-научног већа) с радовима се примају до 20. фебруара 2023. године. Материјал треба доставити у електронском формату (путем мејла или на цд-у).

на адресу: Матица српска, Матице српске 1, 21000 Нови Сад

са назнаком: ЗА ПУПИНОВУ НАГРАДУ МАТИЦЕ СРПСКЕ

особа за контакт: др Јована Трбојевић Јоцић

тел. 021/6615798; email: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

Pupinova nagrada Matice srpske