09.03.2023

Обавештење о одбрани докторске дисертације - Сеад Машовић

Одбрана урађене докторске дисертације под насловом "Алгоритми за триангулацију полигона и њихова имплементација у веб окружењу“ заказана 15.03.2023. у 12 часова.

Место одбране: ПМФ-Ниш, Свечана сала, ул. Вишеградска 33.

Комисија за оцену и одбрану:

  1. др Данијела Милошевић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку, председник
  2. др Предраг Станимировић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, ментор, члан
  3. др Музафер Сарачевић, редовни професор, Универзитет у Новом Пазару, члан,
  4. др Предраг Кртолица, доцент Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
  5. др Милош Петровић, доцент Пољопривредног факултета у Крушевцу, члан.