13.06.2023

Обавештење за студенте који су уписали студије до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године и завршили у периоду од 13.5.2022.год. до 31.5.2023. год

Обавештавамо Вас да можете преузети вашу диплому о завршеним основним студијама на Природно-математичком факултету у Нишу, у периоду од 13.06.2023.г. до 28.07.2023.г.

 Диплому можете преузети у Служби за наставу и студентска питања, просторија бр. 15.

 Приликом потписивања пријема дипломе у обавези сте да предате доказ о уплати на 8.000,00 (осамхиљада динара) на име трошкова издавања дипломе. Уплату назначеног износа извршићете на жиро рачун Природно-математичког факултета у Нишу: 840-1789666-80 (позив на број 2) са назнаком ”за издавање дипломе”.