19.09.2023

Обавештење о одбрани доктората - Марко Николић

Одбрана урађене докторске дисертације под насловом "Упоредне карактеристике популација шумске корњаче (Testudo hermanni Gmelin) у источној и југоисточној Србији са аспекта структуре, избора станишта и антропогеног утицаја“ заказана 29.09.2023. у 12 часова.

Место одбране: ПМФ-Ниш, Свечана сала, ул. Вишеградска 33.

Комисија за оцену и одбрану:

  1. Др Драгана Стојадиновић, доцент Природно-математичког факултета у Нишу,
  2. Др Јелка Црнобрња-Исаиловић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу,
  3. Др Ана Голубовић, доцент Биолошког факултета у Београду,
  4. Др Бојан Златковић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу,
  5. Др Славиша Стаменковић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу.