28.09.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ СТУДИРАЊА ЗА ЈЕДНУ ГОДИНУ СТУДЕНТИМА КОЈИМА ЈЕ ИСТАКАО РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

Наставно-научно веће Природно-математичког факултета је на седници одржаној 27.09.2023. донело одлуку да се студентима којима је истакао рок за завршетак студија у двоструком, односно троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев, продужава студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студирања за још једну годину.

Документ