28.09.2023

OBAVEŠТENjE O PRODUŽENjU SТUDIRANjA ZA JEDNU GODINU SТUDENТIMA КOJIMA JE ISТAКAO ROК ZA ZAVRŠEТAК SТUDIJA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku da se studentima kojima je istakao rok za završetak studija u dvostrukom, odnosno trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, na lični zahtev, produžava studiranje po započetom studijskom programu, uslovima i pravilima studiranja za još jednu godinu.

Dokument