24.11.2023

Стручна пракса

Предмет Стручна пракса 1 који се реализује у току 5. семестра школске 2023/24. године потребно је да пријавите попуњавањем Обрасца СП1, који се налази на линку:

Obrazac-SP1.docx (live.com)

Предмет Стручна пракса 1 се реализује у лабораторијама Природно-математичког факултета, а Листа потенцијалних тематских области у којима се стручна пракса може реализовати, као и Листа ментора стручне праксе који се ангажује за одређену тематску област се налази на линку: Студентска пракса | Природно-математички факултет (ni.ac.rs)

Образац СП1 (у 2 примерка) се предаје у писарници Факултета (канцеларија 109). Рок за пријаву: до 30. новембра 2023. године.