24.11.2023

Stručna praksa

Predmet Stručna praksa 1 koji se realizuje u toku 5. semestra školske 2023/24. godine potrebno je da prijavite popunjavanjem Obrasca SP1, koji se nalazi na linku:

Obrazac-SP1.docx (live.com)

Predmet Stručna praksa 1 se realizuje u laboratorijama Prirodno-matematičkog fakulteta, a Lista potencijalnih tematskih oblasti u kojima se stručna praksa može realizovati, kao i Lista mentora stručne prakse koji se angažuje za određenu tematsku oblast se nalazi na linku: Studentska praksa | Prirodno-matematički fakultet (ni.ac.rs)

Obrazac SP1 (u 2 primerka) se predaje u pisarnici Fakulteta (kancelarija 109). Rok za prijavu: do 30. novembra 2023. godine.