15.01.2024

Промена позива на број универзитета

Дошло је до промене позива на број за уплате накнада т рошкова Универзитету у Нишу.

Позив на број за 2024 годину је 40-2024.

Позив на број 2024