15.01.2024

Promena poziva na broj univerziteta

Došlo je do promene poziva na broj za uplate naknada t roškova Univerzitetu u Nišu.

Poziv na broj za 2024 godinu je 40-2024.

Poziv na broj 2024