2022.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 16.11.2022. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област:Експериментална и примењена физика.

На конкурс се јавио кандидат: др Јелена Делибашић.
Наслов предавања: „Савремена рендгенска дифрактометрија и примена“.

Датум, време и место одржавања: 29.12.2022. године у 12.00 сати, просторија 504.

Чланови Комисије:

 1. др Љиљана Костић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Експериментална и примењена физика, председник Комисије,
 2. др Сузана Стаменковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Експериментална и примењена физика, председник Комисије, члан,
 3. др Саша Гоцић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Експериментална и примењена физика, председник Комисије, члан.

Датум објављивања: 13.12.2022.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 20.07.2022. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Општа и неорганска хемија.

На конкурс се јавио кандидат: др Милица Николић.
Наслов предавања: „Молекулско орбитални дијаграми двоатомских молекула“.

Датум, време и место одржавања: 12.10.2022. године у 12.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

 1. др Маја Станковић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник,
 2. др Никола Николић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
 3. др Братислав Тодоровић, редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу, члан.

Датум објављивања: 27.09.2022.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 20.04.2022. године, за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област: Математика.

На конкурс се јавио кандидат: др Душан Ђорђевић.
Наслов предавања: „Извод стохастичког процеса“.

Датум, време и место одржавања: 01.06.2022. године у 14.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

 1. др Миљана Јовановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник,
 2. др Јелена Манојловић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
 3. др Предраг Рајковић, редовни професор Машинског факултета у Нишу, члан
 4. др Марија Милошевић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан.

Датум објављивања: 16.05.2022.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 20.04.2022. године, за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област: Математика.

На конкурс се јавио кандидат: др Катарина Ђорђевић.
Наслов предавања: „Лоренцов динамички систем“.

Датум, време и место одржавања: 01.06.2022. године у 13.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

 1. др Миљана Јовановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник,
 2. др Јелена Манојловић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
 3. др Предраг Рајковић, редовни професор Машинског факултета у Нишу, члан
 4. др Марија Милошевић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан.

Датум објављивања: 16.05.2022.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 09.02.2022. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Теоријска физика и примене.

На конкурс се јавио један кандидат: др Данило Делибашић.
Наслов предавања: „Временска зависна теорија расејања – прва Борнова апроксимација“.

Датум, време и место одржавања: 26.04.2022. године у 10.15 сати, просторија 508.

Чланови Комисије:

1. др Иван Манчев, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник,
2. др Љиљана Стевановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
3. др Ненад Милојевић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан.

Датум објављивања: 08.04.2022.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 09.02.2022. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Екологија и заштита животне средине.

На конкурс се јавио један кандидат: др Никола Станковић.
Наслов предавања: „Екологија фитопланктона“.

Датум, време и место одржавања: 30.03.2022. године у 12.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

1. др Славиша Стаменковић, редовни професор, председник Комисије,
2. др Милица Стојковић Пиперац, ванредни професор, члан,
3. др Ђурађ Милошевић, ванредни професор, члан.

Датум објављивања: 15.03.2022.

2021.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 04.08.2021. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Рачунарске науке.


На конкурс се јавио један кандидат: др Александар Трокичић.
Наслов предавања: „Линеарна класификација: Перцептрон алгоритам“.

Датум, време и место одржавања: 14.12.2021. године у 13.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

1. др Мирослав Ћирић, редовни професор, председник Комисије,
2. др Бранимир Тодоровић, ванредни професор, члан,
3. др Марко Петковић, редовни професор, члан.

Датум објављивања: 29.11.2021.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 12.05.2021. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Експериментална и примењена физика.


На конкурс се јавио један кандидат: др Жељко Младеновић.
Наслов предавања: „Дрифт и дифузија наелектрисаних честица у јонизованом гасу“.

Датум, време и место одржавања: 29.9.2021. године у 10.00 сати, просторија 508.

Чланови Комисије:

1. др Сузана Стаменковић, ред. проф., председник Комисије,
2. др Љиљана Костић, ванр. проф., члан,
3. др Саша Гоцић, ванр. проф., члан.

Датум објављивања: 14.09.2021.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 07.07.2021. године, за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област: Математика.


На конкурс се јавило два кандидата:

 1. др Ђорђе Вучковић,
 2. др Јована Николов Раденковић, доцент

Наслов предавања: „Компактни оператори и њихове особине“.

Датум, време и место одржавања: 05.11.2021. године у 13.00 сати, просторија 210.

Чланови Комисије:

1. др Драгана Цветковић Илић, ред. проф., председник Комисије,
2. др Владимир Павловић, ред. проф., члан,
3. др Јована Миленковић, доцент, члан.

Приступно предавање обавиће учесник конкурса др Ђорђе Вучковић.

Датум објављивања: 19.10.2021.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 23.06.2021. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Математика


На конкурс се јавио један кандидат: др Александра Капешић
Наслов предавања: „Бифуркације векторског поља на правој“.

Датум, време и место одржавања: 25.8.2021. године у 10.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

1. др Јелена Манојловић, ред. проф., председник Комисије,
2. др Миљана Јовановић, ред. проф., члан,
3. др Дејан Илић, ред. проф., члан.

Датум објављивања: 15.07.2021.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 16.12.2020. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Математика


На конкурс се јавио један кандидат: др Маја Обрадовић
Наслов предавања: „Метод максималне веродостојности“.

Датум, време и место одржавања: 17.02.2021. године у 11.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

1.. др Мирослав Ристић, ред. проф., председник Комисије,
2.. др Александар Настић, ред. проф., члан,
3.. др Миодраг Ђорђевић, доцент, члан,
4.. др Предраг Поповић, доцент, члан.

Датум објављивања: 28.01.2021.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 02.12.2020. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Математика


На конкурс се јавио један кандидат: др Јована Миленковић
Наслов предавања: „Основне особине уопштених инверза матрица и оператора и њихове разлике“.

Датум, време и место одржавања: 12.02.2021. године у 11.00 сати, просторија амфитеатар.

Чланови Комисије:

1.. др Драгана Цветковић Илић, ред. проф., председник,
2.. др Владимир Павловић, ред. проф., члан,
3.. др Јована Николов Раденковић, доцент, члан.

Датум објављивања: 27.01.2021.

2020
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 14.10.2020. године, за избор једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област: Енглески језик


На конкурс се јавило седам кандидат:
1.Ивона Радојевић Алексић
2.Наталија Димитријевић
3.Леонтина Керничан
4.Алекандра Костић
5.Катарина Миленковић
6.Весна Станковић
7.Филип Стојиљковић

Наслов предавања: „Ревисион оф тенсес анд цоре воцабуларy релтед то маттер“.

Датум, време и место одржавања: 03.12.2020. године у 11.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

1.. др Јасмина Ђорђевић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, председник Комисије
2.. др Милош Тасић,доцент Машинског факултета у Нишу, члан
3.. др Петра Митић,доцент Филозофског факултета у Нишу, члан.

Датум објављивања: 16.11.2020.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 16.09.2020. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Физичка географијастронг.
На конкурс се јавио један кандидат: др Милена Ј. Гоцићстронг.
Наслов предавања: „Методолошке концепције истраживања механичке водне ерозије“.Датум, време и место одржавања: 28.10.2020. године у 12.00 сати, просторија 100.Чланови Комисије:1.Проф. др Иван Филиповић, ред.проф.,председник Комисије
2.Проф. др Ранко Драговић,доцент, члан
3.Проф. др Мрђан Ђокић,доцент, члан.Датум објављивања: 08.10.2020.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 26.02.2020. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Геологијастронг.
На конкурс се јавио један кандидат: др Милош Г.Ђорђевићстронг.
Наслов предавања: „Класификација Минерала према хемијском саставу “.Датум, време и место одржавања: 08.07.2020. године у 11.00 сати, просторија 100.Чланови Комисије:1.Проф. др Ранко Драговић, ред.проф.,председник Комисије
2.Проф. др Мрђан Ђокић,доцент, члан
3.Проф. др Нинослав Голубовић,доцент, члан.Датум објављивања: 12.06.2020.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 18.12.2019. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Аналитичка и физичка хемијастронг.
На конкурс се јавио један кандидат: др Јелена Мрмошанинстронг.
Наслов предавања: „Врсте електрода“.Датум, време и место одржавања: 21.02.2020. године у 12.00 сати, просторија 100.Чланови Комисије:1.Проф. др Снежана Тошић, ред.проф.,председник Комисије
2.Проф. др Александра Павловић,ред.проф., члан
3.Проф. др Милан Митић,ванр.проф., члан.Датум објављивања: 04.02.2020.
2019
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 6.11.2019. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Теоријска физика и примене.

На конкурс се јавио кандидат: др Горан Павловић

Наслов предавања: „МХД теорија таласа у плазми“.

Датум, време и место одржавања: 30.01.2020. године у 11.00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:

1. Др Драган Гајић, ред. проф, председник комисије,
2. Др Љубиша Нешић, ред. проф, члан,
3. Др Саша Гоцић. ванр. проф, члан.

Датум објављивања: 15.11.2020.

Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 6.11.2019. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Рачунарске науке

На конкурс се јавио један кандидат: др Стефан Станимировић

Наслов предавања: „Методи за детерминизацију аутомата“.

Датум, време и место одржавања: 24.01.2020. године у 11.00 сати, просторија 121.

Чланови Комисије:

1.Проф. др Јелена Игњатовић, председник Комисије
2.Проф. др Мирослав Ћирић, члан
3.Проф. др Александар Стаменковић, члан.

Датум објављивања: 9.01.2020.

2018
Приступно предавање у оквиру конкура, објављеног 21.11.2018. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Аналитичка и физичка хемија

На конкурс се јавио један кандидат: др Јелена Николић

Наслов предавања: „Аргентометријске титрације

Датум, време и место одржавања: 25.12.2018. године у 13.00 сати, просторија ПЗ-202.

Чланови комисије:

др Виолета Митић, редовни професор, председник комисије,

др Снежана Митић, редовни професор, члан,

др Весна Станков Јовановић, редовни професор, члан.

Датум објављивања: 10.12.2018.

Приступно предавање у оквиру конкура за избор једног доцента за ужу научну област: Зоологија

На конкурс се јавио један кандидат: др Драгана Стојадиновић

Наслов предавања: „Систематика и филогенија гмизаваца

Датум, време и место одржавања: 26.02.2018. године у 14.30 сати, просторија 401.

Чланови комисије:
др Владимир Жикић, редовни професор,
др Јелка Црнобрња-Исаиловић, редовни професор,
др Љубиша Ђорђевић, ванредни професор.

Датум објављивања: 19.02.2018.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Експериментална и примењена физика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Лана Пантић Ранђеловић

Наслов предавања: „Савремене могућности коришћења сунчевог зрачења

Датум, време и место одржавања: 23.01.2018. године у 11.00 сати, црвена сала бр.100.

Чланови комисије:
академик Томислав Павловић, редовни професор у пензији,
проф. др Миодраг Радовић, редовни професор,
др Весна Манић, доцент.

Датум објављивања: 15.01.2018.

2017
Приступно предавање у оквиру конкура за избор једног доцента за ужу научну област: Екологија и заштита животне средине

На конкурс се јавио један кандидат: др Драгана Јеначковић

Наслов предавања: „Животне форме биљака

Датум, време и место одржавања: 10.01.2018. године у 11.00 сати, учионица 401.

Чланови комисије:
др Владимир Ранђеловић, редовни професор,
др Марина Јушковић, ванредни професор,
др Ана Савић, доцент.

Датум објављивања: 27.12.2017.

Приступно предавање у оквиру конкура за избор једног доцента за ужу научну област: Регионална географија

На конкурс се јавио један кандидат: др Јелена Живковић

Наслов предавања: „Теоријско методолошки концепт регионалне географије

Датум, време и место одржавања: 11.12.2017. године у 9.00 сати, сала 5а.

Чланови комисије:
проф. др Александар Радивојевић, ванредни професор,
др Мрђан Ђокић, доцент,
др Наташа Мартић Бурсаћ, доцент.

Датум објављивања: 4.12.2017.