2023.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 20.12.2023. године, за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област: Органска хемија и биохемија.

На конкурс се јавио један кандидат:

др Милан Нешић

Наслов предавања кандидата: „Конформациона анализа органских молекула на основу података из НМР-спектара“.

Датум, време и место одржавања: 26.01.2024. године у 12:00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:
 1. др Гордана Стојановић, редовни професор, Природно-математички факултет Ниш, (председник),
 2. др Нико Радуловић, редовни професор, Природно-математички факултет Ниш, (члан),
 3. др Иван Палић, ванредни професор, Природно-математички факултет Ниш, (члан).
Датум објављивања: 09.01.2024.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 22.11.2023. године, за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област: Експериментална биологија и биотехнологија.

На конкурс су се јавила два кандидата:

 1. др Вишња Мадић
 2. др Никола Јовановић.

Наслов предавања кандидата Вишње Мадић: „Ћелијски циклус - митоза и мејоза“.

Датум, време и место одржавања: 28.12.2023. године у 10:00 сати, просторија 100.

Наслов предавања кандидата Николе Јовановића: „ПЦР и qPCR технологија“.

Датум, време и место одржавања: 28.12.2023. године у 11:00 сати, просторија 100.

Чланови Комисије:
 1. др Перица Васиљевић, редовни професор, Природно-математички факултет Ниш, (председник),
 2. др Татјана Митровић, редовни професор, Природно-математички факултет Ниш, (члан),
 3. др Владимир Цветковић, ванредни професор, Природно-математички факултет Ниш, (члан).
Датум објављивања: 13.12.2023.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 22.03.2023. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Друштвена географија. На конкурс су се јавила 2 кандидата: др Душан Кићовић и др Александар Ковјанић. Наслов предавања: „Становништво Србије“. Датум, време и место одржавања: 21.06.2023. године у 10.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије:
 1. др Марија Братић, ванредни професор, Природно-математички факултет Ниш, (председник),
 2. др Ранко Драговић, редовни професор, Природно-математички факултет Ниш, (члан),
 3. др Нинослав Голубовић, доцент, Природно-математички факултет Ниш, (члан).
Датум објављивања на огласној табли: 06.06.2023. Промена члана комисије за приступно предавање
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 22.03.2023. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Теоријска физика и примене. На конкурс се јавио кандидат: др Лазар Раденковић. Наслов предавања: „Да Винчи-Кулон-Амонтонов закон сувог трења. Дефиниција, употреба, честе мисконцепције и границе применљивости“. Датум, време и место одржавања: 10.05.2023. године у 11.00 сати, просторија 012 - НИС лабораторија. Чланови Комисије:
 1. др Љубиша Нешић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Теоријска физика (председник)
 2. др Ненад Милојевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Теоријска физика и примене (члан)
 3. др Милан Милошевић, доцент, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Теоријска физика и примене (члан).
Датум објављивања: 24.04.2023.
2022.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 16.11.2022. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Експериментална и примењена физика. На конкурс се јавио кандидат: др Јелена Делибашић. Наслов предавања: „Савремена рендгенска дифрактометрија и примена“. Датум, време и место одржавања: 29.12.2022. године у 12.00 сати, просторија 504. Чланови Комисије:
 1. др Љиљана Костић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Експериментална и примењена физика, председник Комисије,
 2. др Сузана Стаменковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Експериментална и примењена физика, председник Комисије, члан,
 3. др Саша Гоцић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, УНО Експериментална и примењена физика, председник Комисије, члан.
Датум објављивања: 13.12.2022. Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 20.07.2022. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Општа и неорганска хемија. На конкурс се јавио кандидат: др Милица Николић. Наслов предавања: „Молекулско орбитални дијаграми двоатомских молекула“. Датум, време и место одржавања: 12.10.2022. године у 12.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије:
 1. др Маја Станковић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник,
 2. др Никола Николић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
 3. др Братислав Тодоровић, редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу, члан.
Датум објављивања: 27.09.2022. Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 20.04.2022. године, за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област: Математика. На конкурс се јавио кандидат: др Душан Ђорђевић. Наслов предавања: „Извод стохастичког процеса“. Датум, време и место одржавања: 01.06.2022. године у 14.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије:
 1. др Миљана Јовановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник,
 2. др Јелена Манојловић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
 3. др Предраг Рајковић, редовни професор Машинског факултета у Нишу, члан
 4. др Марија Милошевић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан.
Датум објављивања: 16.05.2022. Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 20.04.2022. године, за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област: Математика. На конкурс се јавио кандидат: др Катарина Ђорђевић. Наслов предавања: „Лоренцов динамички систем“. Датум, време и место одржавања: 01.06.2022. године у 13.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије:
 1. др Миљана Јовановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник,
 2. др Јелена Манојловић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан,
 3. др Предраг Рајковић, редовни професор Машинског факултета у Нишу, члан
 4. др Марија Милошевић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан.
Датум објављивања: 16.05.2022. Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 09.02.2022. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Теоријска физика и примене. На конкурс се јавио један кандидат: др Данило Делибашић. Наслов предавања: „Временски зависна теорија расејања - прва Борнова апроксимација“. Датум, време и место одржавања: 26.04.2022. године у 10.15 сати, просторија 508. Чланови Комисије: 1. др Иван Манчев, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, председник, 2. др Љиљана Стевановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан, 3. др Ненад Милојевић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, члан. Датум објављивања: 08.04.2022. Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 09.02.2022. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Екологија и заштита животне средине. На конкурс се јавио један кандидат: др Никола Станковић. Наслов предавања: „Екологија фитопланктона“. Датум, време и место одржавања: 30.03.2022. године у 12.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије: 1. др Славиша Стаменковић, редовни професор, председник Комисије, 2. др Милица Стојковић Пиперац, ванредни професор, члан, 3. др Ђурађ Милошевић, ванредни професор, члан. Датум објављивања: 15.03.2022.
2021.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 04.08.2021. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Рачунарске науке. На конкурс се јавио један кандидат: др Александар Трокицић. Наслов предавања: „Линеарна класификација: Перцептрон алгоритам“. Датум, време и место одржавања: 14.12.2021. године у 13.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије: 1. др Мирослав Ћирић, редовни професор, председник Комисије, 2. др Бранимир Тодоровић, ванредни професор, члан, 3. др Марко Петковић, редовни професор, члан. Датум објављивања: 29.11.2021.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 12.05.2021. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Експериментална и примењена физика. На конкурс се јавио један кандидат: др Жељко Младеновић. Наслов предавања: „Дрифт и дифузија наелектрисаних честица у јонизованом гасу“. Датум, време и место одржавања: 29.9.2021. године у 10.00 сати, просторија 508. Чланови Комисије: 1. др Сузана Стаменковић, ред. проф., председник Комисије, 2. др Љиљана Костић, ванр. проф., члан, 3. др Саша Гоцић, ванр. проф., члан. Датум објављивања: 14.09.2021.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 07.07.2021. године, за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област: Математика. На конкурс се јавило два кандидата:
 1. др Ђорђе Вучковић,
 2. др Јована Николов Раденковић, доцент
Наслов предавања: „Компактни оператори и њихове особине“. Датум, време и место одржавања: 05.11.2021. године у 13.00 сати, просторија 210. Чланови Комисије: 1. др Драгана Цветковић Илић, ред. проф., председник Комисије, 2. др Владимир Павловић, ред. проф., члан, 3. др Јована Миленковић, доцент, члан. Приступно предавање обавиће учесник конкурса др Ђорђе Вучковић. Датум објављивања: 19.10.2021.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 23.06.2021. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Математика На конкурс се јавио један кандидат: др Александра Капешић Наслов предавања: „Бифуркације векторског поља на правој“. Датум, време и место одржавања: 25.8.2021. године у 10.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије: 1. др Јелена Манојловић, ред. проф., председник Комисије, 2. др Миљана Јовановић, ред. проф., члан, 3. др Дејан Илић, ред. проф., члан. Датум објављивања: 15.07.2021.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 16.12.2020. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Математика На конкурс се јавио један кандидат: др Маја Обрадовић Наслов предавања: „Метод максималне веродостојности“. Датум, време и место одржавања: 17.02.2021. године у 11.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије: 1.. др Мирослав Ристић, ред. проф., председник Комисије, 2.. др Александар Настић, ред. проф., члан, 3.. др Миодраг Ђорђевић, доцент, члан, 4.. др Предраг Поповић, доцент, члан. Датум објављивања: 28.01.2021.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 02.12.2020. године, за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Математика На конкурс се јавио један кандидат: др Јована Миленковић Наслов предавања: „Основне особине уопштених инверза матрица и оператора и њихове разлике“. Датум, време и место одржавања: 12.02.2021. године у 11.00 сати, просторија амфитеатар. Чланови Комисије: 1.. др Драгана Цветковић Илић, ред. проф., председник, 2.. др Владимир Павловић, ред. проф., члан, 3.. др Јована Николов Раденковић, доцент, члан. Датум објављивања: 27.01.2021.
2020
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 14.10.2020. године, за избор једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област: Енглески језик На конкурс се јавило седам кандидат: 1.Ивона Радојевић Алексић 2.Наталија Димитријевић 3.Леонтина Керничан 4.Алекандра Костић 5.Катарина Миленковић 6.Весна Станковић 7.Филип Стојиљковић Наслов предавања: „Ревисион оф тенсес анд цоре vocabulary релтед то matter“. Датум, време и место одржавања: 03.12.2020. године у 11.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије: 1.. др Јасмина Ђорђевић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, председник Комисије 2.. др Милош Тасић,доцент Машинског факултета у Нишу, члан 3.. др Петра Митић,доцент Филозофског факултета у Нишу, члан. Датум објављивања: 16.11.2020.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 16.09.2020. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Физичка географија На конкурс се јавио један кандидат: др Милена Ј. Гоцић Наслов предавања: „Методолошке концепције истраживања механичке водне ерозије“.Датум, време и место одржавања: 28.10.2020. године у 12.00 сати, просторија 100.Чланови Комисије:1.Проф. др Иван Филиповић, ред.проф.,председник Комисије 2.Проф. др Ранко Драговић,доцент, члан 3.Проф. др Мрђан Ђокић,доцент, члан.Датум објављивања: 08.10.2020.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 26.02.2020. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Геологија На конкурс се јавио један кандидат: др Милош Г.Ђорђевић Наслов предавања: „Класификација Минерала према хемијском саставу “.Датум, време и место одржавања: 08.07.2020. године у 11.00 сати, просторија 100.Чланови Комисије:1.Проф. др Ранко Драговић, ред.проф.,председник Комисије 2.Проф. др Мрђан Ђокић,доцент, члан 3.Проф. др Нинослав Голубовић,доцент, члан.Датум објављивања: 12.06.2020.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 18.12.2019. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Аналитичка и физичка хемија На конкурс се јавио један кандидат: др Јелена Мрмошанин Наслов предавања: „Врсте електрода“.Датум, време и место одржавања: 21.02.2020. године у 12.00 сати, просторија 100.Чланови Комисије:1.Проф. др Снежана Тошић, ред.проф.,председник Комисије 2.Проф. др Александра Павловић,ред.проф., члан 3.Проф. др Милан Митић,ванр.проф., члан.Датум објављивања: 04.02.2020.
2019
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 6.11.2019. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: <б>Теоријска физика и примене. На конкурс се јавио кандидат: др Горан Павловић Наслов предавања: „МХД теорија таласа у плазми“. Датум, време и место одржавања: 30.01.2020. године у 11.00 сати, просторија 100. Чланови Комисије: 1. Др Драган Гајић, ред. проф, председник комисије, 2. Др Љубиша Нешић, ред. проф, члан, 3. Др Саша Гоцић. ванр. проф, члан. Датум објављивања: 15.11.2020.
Приступно предавање у оквиру конкурса, објављеног 6.11.2019. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Рачунарске науке На конкурс се јавио један кандидат: др Стефан Станимировић Наслов предавања: „Методи за детерминизацију аутомата“. Датум, време и место одржавања: 24.01.2020. године у 11.00 сати, просторија 121. Чланови Комисије: 1.Проф. др Јелена Игњатовић, председник Комисије 2.Проф. др Мирослав Ћирић, члан 3.Проф. др Александар Стаменковић, члан. Датум објављивања: 9.01.2020.
2018
Приступно предавање у оквиру конкура, објављеног 21.11.2018. године, за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област: Аналитичка и физичка хемија На конкурс се јавио један кандидат: др Јелена Николић Наслов предавања: „Аргентометријске титрације” Датум, време и место одржавања: 25.12.2018. године у 13.00 сати, просторија ПЗ-202. Чланови комисије: др Виолета Митић, редовни професор, председник комисије, др Снежана Митић, редовни професор, члан, др Весна Станков Јовановић, редовни професор, члан. Датум објављивања: 10.12.2018.
Приступно предавање у оквиру конкура за избор једног доцента за ужу научну област: Зоологија На конкурс се јавио један кандидат: др Драгана Стојадиновић Наслов предавања: „Систематика и филогенија гмизаваца” Датум, време и место одржавања: 26.02.2018. године у 14.30 сати, просторија 401. Чланови комисије: др Владимир Жикић, редовни професор, др Јелка Црнобрња-Исаиловић, редовни професор, др Љубиша Ђорђевић, ванредни професор. Датум објављивања: 19.02.2018.
Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Експериментална и примењена физика На конкурс се пријавио један кандидат: др Лана Пантић Ранђеловић Наслов предавања: „Савремене могућности коришћења сунчевог зрачења” Датум, време и место одржавања: 23.01.2018. године у 11.00 сати, црвена сала бр.100. Чланови комисије: академик Томислав Павловић, редовни професор у пензији, проф. др Миодраг Радовић, редовни професор, др Весна Манић, доцент. Датум објављивања: 15.01.2018.
2017
Приступно предавање у оквиру конкура за избор једног доцента за ужу научну област: Екологија и заштита животне средине На конкурс се јавио један кандидат: др Драгана Јеначковић Наслов предавања: „Животне форме биљака” Датум, време и место одржавања: 10.01.2018. године у 11.00 сати, учионица 401. Чланови комисије: др Владимир Ранђеловић, редовни професор, др Марина Јушковић, ванредни професор, др Ана Савић, доцент. Датум објављивања: 27.12.2017.
Приступно предавање у оквиру конкура за избор једног доцента за ужу научну област: Регионална географија На конкурс се јавио један кандидат: др Јелена Живковић Наслов предавања: „Теоријско методолошки концепт регионалне географије” Датум, време и место одржавања: 11.12.2017. године у 9.00 сати, сала 5а. Чланови комисије: проф. др Александар Радивојевић, ванредни професор, др Мрђан Ђокић, доцент, др Наташа Мартић Бурсаћ, доцент. Датум објављивања: 4.12.2017.