2021.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 12.05.2021. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Eksperimentalna i primenjena fizika.


Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Željko Mladenović.
Naslov predavanja: „Drift i difuzija naelektrisanih čestica u jonizovanom gasu“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 29.9.2021. godine u 10.00 sati, prostorija 508.

Članovi Komisije:

1. dr Suzana Stamenković, red. prof., predsednik Komisije,
2. dr Ljiljana Kostić, vanr. prof., član,
3. dr Saša Gocić, vanr. prof., član.

Datum objavljivanja: 14.09.2021.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 23.06.2021. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Matematika


Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Aleksandra Kapešić
Naslov predavanja: „Bifurkacije vektorskog polja na pravoj“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 25.8.2021. godine u 10.00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:

1. dr Jelena Manojlović, red. prof., predsednik Komisije,
2. dr Miljana Jovanović, red. prof., član,
3. dr Dejan Ilić, red. prof., član.

Datum objavljivanja: 15.07.2021.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 16.12.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Matematika


Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Maja Obradović
Naslov predavanja: „Metod maksimalne verodostojnosti“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 17.02.2021. godine u 11.00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:

1.. dr Miroslav Ristić, red. prof., predsednik Komisije,
2.. dr Aleksandar Nastić, red. prof., član,
3.. dr Miodrag Đorđević, docent, član,
4.. dr Predrag Popović, docent, član.

Datum objavljivanja: 28.01.2021.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 02.12.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Matematika


Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jovana Milenković
Naslov predavanja: „Osnovne osobine uopštenih inverza matrica i operatora i njihove razlike“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 12.02.2021. godine u 11.00 sati, prostorija amfiteatar.

Članovi Komisije:

1.. dr Dragana Cvetković Ilić, red. prof., predsednik,
2.. dr Vladimir Pavlović, red. prof., član,
3.. dr Jovana Nikolov Radenković, docent, član.

Datum objavljivanja: 27.01.2021.

2020

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 14.10.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast: Engleski jezik


Na konkurs se javilo sedam kandidat:
1.Ivona Radojević Aleksić
2.Natalija Dimitrijević
3.Leontina Kerničan
4.Alekandra Kostić
5.Katarina Milenković
6.Vesna Stanković
7.Filip Stojiljković

Naslov predavanja: „Revision of tenses and core vocabulary relted to matter“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 03.12.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:

1.. dr Jasmina Đorđević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, predsednik Komisije
2.. dr Miloš Tasić,docent Mašinskog fakulteta u Nišu, član
3.. dr Petra Mitić,docent Filozofskog fakulteta u Nišu, član.

Datum objavljivanja: 16.11.2020.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 16.09.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Fizička geografija
Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Milena J. Gocić
Naslov predavanja: „Metodološke koncepcije istraživanja mehaničke vodne erozije“.Datum, vreme i mesto održavanja: 28.10.2020. godine u 12.00 sati, prostorija 100.Članovi Komisije:1.Prof. dr Ivan Filipović, red.prof.,predsednik Komisije
2.Prof. dr Ranko Dragović,docent, član
3.Prof. dr Mrđan Đokić,docent, član.Datum objavljivanja: 08.10.2020.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 26.02.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Geologija
Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Miloš G.Đorđević
Naslov predavanja: „Klasifikacija Minerala prema hemijskom sastavu “.Datum, vreme i mesto održavanja: 08.07.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100.Članovi Komisije:1.Prof. dr Ranko Dragović, red.prof.,predsednik Komisije
2.Prof. dr Mrđan Đokić,docent, član
3.Prof. dr Ninoslav Golubović,docent, član.Datum objavljivanja: 12.06.2020.
Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 18.12.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Analitička i fizička hemija
Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Mrmošanin
Naslov predavanja: „Vrste elektroda“.Datum, vreme i mesto održavanja: 21.02.2020. godine u 12.00 sati, prostorija 100.Članovi Komisije:1.Prof. dr Snežana Tošić, red.prof.,predsednik Komisije
2.Prof. dr Aleksandra Pavlović,red.prof., član
3.Prof. dr Milan Mitić,vanr.prof., član.Datum objavljivanja: 04.02.2020.
2019

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 6.11.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Teorijska fizika i primene.

Na konkurs se javio kandidat: dr Goran Pavlović

Naslov predavanja: „MHD teorija talasa u plazmi“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 30.01.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:

1. Dr Dragan Gajić, red. prof, predsednik komisije,
2. Dr Ljubiša Nešić, red. prof, član,
3. Dr Saša Gocić. vanr. prof, član.

Datum objavljivanja: 15.11.2020.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 6.11.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Računarske nauke

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Stefan Stanimirović

Naslov predavanja: „Metodi za determinizaciju automata“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 24.01.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 121.

Članovi Komisije:

1.Prof. dr Jelena Ignjatović, predsednik Komisije
2.Prof. dr Miroslav Ćirić, član
3.Prof. dr Aleksandar Stamenković, član.

Datum objavljivanja: 9.01.2020.

2018

Pristupno predavanje u okviru konkura, objavljenog 21.11.2018. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Analitička i fizička hemija

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Nikolić

Naslov predavanja: „Argentometrijske titracije

Datum, vreme i mesto održavanja: 25.12.2018. godine u 13.00 sati, prostorija PZ-202.

Članovi komisije:

dr Violeta Mitić, redovni profesor, predsednik komisije,

dr Snežana Mitić, redovni profesor, član,

dr Vesna Stankov Jovanović, redovni profesor, član.

Datum objavljivanja: 10.12.2018.

Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Zoologija

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Dragana Stojadinović

Naslov predavanja: „Sistematika i filogenija gmizavaca

Datum, vreme i mesto održavanja: 26.02.2018. godine u 14.30 sati, prostorija 401.

Članovi komisije:
dr Vladimir Žikić, redovni profesor,
dr Jelka Crnobrnja-Isailović, redovni profesor,
dr Ljubiša Đorđević, vanredni profesor.

Datum objavljivanja: 19.02.2018.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Eksperimentalna i primenjena fizika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Lana Pantić Ranđelović

Naslov predavanja: „Savremene mogućnosti korišćenja sunčevog zračenja

Datum, vreme i mesto održavanja: 23.01.2018. godine u 11.00 sati, crvena sala br.100.

Članovi komisije:
akademik Tomislav Pavlović, redovni profesor u penziji,
prof. dr Miodrag Radović, redovni profesor,
dr Vesna Manić, docent.

Datum objavljivanja: 15.01.2018.

2017

Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Ekologija i zaštita životne sredine

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Dragana Jenačković

Naslov predavanja: „Životne forme biljaka

Datum, vreme i mesto održavanja: 10.01.2018. godine u 11.00 sati, učionica 401.

Članovi komisije:
dr Vladimir Ranđelović, redovni profesor,
dr Marina Jušković, vanredni profesor,
dr Ana Savić, docent.

Datum objavljivanja: 27.12.2017.

Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Regionalna geografija

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Živković

Naslov predavanja: „Teorijsko metodološki koncept regionalne geografije

Datum, vreme i mesto održavanja: 11.12.2017. godine u 9.00 sati, sala 5a.

Članovi komisije:
prof. dr Aleksandar Radivojević, vanredni profesor,
dr Mrđan Đokić, docent,
dr Nataša Martić Bursać, docent.

Datum objavljivanja: 4.12.2017.