2020

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 26.02.2020. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Geologija
Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Miloš G.Đorđević

Naslov predavanja: „Klasifikacija Minerala prema hemijskom sastavu “.

Datum, vreme i mesto održavanja: 08.07.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:

1.Prof. dr Ranko Dragović, red.prof.,predsednik Komisije
2.Prof. dr Mrđan Đokić,docent, član
3.Prof. dr Ninoslav Golubović,docent, član.

Datum objavljivanja: 12.06.2020.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 18.12.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Analitička i fizička hemija
Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Mrmošanin

Naslov predavanja: „Vrste elektroda“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 21.02.2020. godine u 12.00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:

1.Prof. dr Snežana Tošić, red.prof.,predsednik Komisije
2.Prof. dr Aleksandra Pavlović,red.prof., član
3.Prof. dr Milan Mitić,vanr.prof., član.

Datum objavljivanja: 04.02.2020.

2019

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 6.11.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Teorijska fizika i primene.

Na konkurs se javio kandidat: dr Goran Pavlović

Naslov predavanja: „MHD teorija talasa u plazmi“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 30.01.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 100.

Članovi Komisije:

1. Dr Dragan Gajić, red. prof, predsednik komisije,
2. Dr Ljubiša Nešić, red. prof, član,
3. Dr Saša Gocić. vanr. prof, član.

Datum objavljivanja: 15.11.2020.

Pristupno predavanje u okviru konkursa, objavljenog 6.11.2019. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Računarske nauke

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Stefan Stanimirović

Naslov predavanja: „Metodi za determinizaciju automata“.

Datum, vreme i mesto održavanja: 24.01.2020. godine u 11.00 sati, prostorija 121.

Članovi Komisije:

1.Prof. dr Jelena Ignjatović, predsednik Komisije
2.Prof. dr Miroslav Ćirić, član
3.Prof. dr Aleksandar Stamenković, član.

Datum objavljivanja: 9.01.2020.

2018

Pristupno predavanje u okviru konkura, objavljenog 21.11.2018. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast: Analitička i fizička hemija

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Nikolić

Naslov predavanja: „Argentometrijske titracije

Datum, vreme i mesto održavanja: 25.12.2018. godine u 13.00 sati, prostorija PZ-202.

Članovi komisije:

dr Violeta Mitić, redovni profesor, predsednik komisije,

dr Snežana Mitić, redovni profesor, član,

dr Vesna Stankov Jovanović, redovni profesor, član.

Datum objavljivanja: 10.12.2018.

Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Zoologija

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Dragana Stojadinović

Naslov predavanja: „Sistematika i filogenija gmizavaca

Datum, vreme i mesto održavanja: 26.02.2018. godine u 14.30 sati, prostorija 401.

Članovi komisije:
dr Vladimir Žikić, redovni profesor,
dr Jelka Crnobrnja-Isailović, redovni profesor,
dr Ljubiša Đorđević, vanredni profesor.

Datum objavljivanja: 19.02.2018.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Eksperimentalna i primenjena fizika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Lana Pantić Ranđelović

Naslov predavanja: „Savremene mogućnosti korišćenja sunčevog zračenja

Datum, vreme i mesto održavanja: 23.01.2018. godine u 11.00 sati, crvena sala br.100.

Članovi komisije:
akademik Tomislav Pavlović, redovni profesor u penziji,
prof. dr Miodrag Radović, redovni profesor,
dr Vesna Manić, docent.

Datum objavljivanja: 15.01.2018.

2017

Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Ekologija i zaštita životne sredine

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Dragana Jenačković

Naslov predavanja: „Životne forme biljaka

Datum, vreme i mesto održavanja: 10.01.2018. godine u 11.00 sati, učionica 401.

Članovi komisije:
dr Vladimir Ranđelović, redovni profesor,
dr Marina Jušković, vanredni profesor,
dr Ana Savić, docent.

Datum objavljivanja: 27.12.2017.

Pristupno predavanje u okviru konkura za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Regionalna geografija

Na konkurs se javio jedan kandidat: dr Jelena Živković

Naslov predavanja: „Teorijsko metodološki koncept regionalne geografije

Datum, vreme i mesto održavanja: 11.12.2017. godine u 9.00 sati, sala 5a.

Članovi komisije:
prof. dr Aleksandar Radivojević, vanredni profesor,
dr Mrđan Đokić, docent,
dr Nataša Martić Bursać, docent.

Datum objavljivanja: 4.12.2017.

https://www.pmf.ni.ac.rs/events/predavanje-uticaj-malih-hidroelektrana-na-zivotnu-sredinu-i-biolosku-raznovrsnost-srbije/

No event found!

No event found!