Листе ментора

ПравилнициЗахтеви за давање сагласности на тему доктората

Захтев за давање сагласности на урађену докторску дисертацију

Документација за промоцију доктора наука

Уплате за израду дипломе за докторске академске студије

Уплата на рачун Факултета је:

 • Износ: 5 000 динара
 • Primalac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Жиро рачун: 840-1789666-80 (жиро рачун наведен и на почетку ове странице)
 • Позив на број: 2
 • Сврха: Издавање дипломе

Уплата на рачун Универзитета у Нишу је:

 • Износ: 18 000 динара
 • Прималац: Универзитет у Нишу
 • Жиро рачун: 840-1707666-88
 • Позив на број: 40-2024
 • Модел: 97
 • Сврха: Издавање дипломе

Уплата на рачун Буџета Републике Србије је:

 • Износ: 1000 динара
 • Прималац: Буџет Републике Србије
 • Жиро рачун: 840-742321843-78
 • Позив на број: 41601
 • Модел: 97
 • Сврха: Републичка административна такса