Liste mentora

Matematika:

Računarske nauke:

Fizika:

Hemija:

Biologija i ekologija:

Pravilnici

Uplate za izradu diploma za doktorske akademske studije

Uplata na račun Fakulteta je:

 • Iznos: 5 000 dinara
 • Primalac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1789666-80 (žiro račun naveden i na početku ove stranice)
 • Poziv na broj: 2
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Univerziteta u Nišu je:

 • Iznos: 15 000 dinara
 • Primalac: Univerzitet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1707666-88
 • Poziv na broj: 49-2021
 • Model: 97
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Budžeta Republike Srbije je:

 • Iznos: 870 dinara
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Žiro račun: 840-742321843-78
 • Poziv na broj: 41601
 • Model: 97
 • Svrha: Republička administrativna taksa