17.4.2024. - Konkurs za prijem jednog izvršioca za rad na određeno vreme do dve godine na radnom mestu portir u Službi za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade
2.4.2024. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem jednog izvršioca za rad na određeno vreme do dve godine u Službi za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade, za radno mesto portir
28.2.2024.- Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
28.2.2024.-Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom
14.2.2024. - Konkurs za prijem jednog samostalnog stručnotehničkog saradnika za rad u laboratorijama ili centrima na određeno vreme do dve godine
02.02.2024. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem jednog izvršioca za rad u laboratoriji Departmana za fiziku Fakulteta, za radno mesto samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima na određeno vreme do dve godine
24.1.2024. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom
20.12.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
29.11.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
22.11.2023. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
8.11.2023. - Konkurs za prijem dva istraživača-pripravnika na određeno vreme do tri godine
01.11.2023. Odluka o sprovođenju konkursa za prijem 2 (dva) izvršioca za rad na određeno vreme do tri godine
25.10.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
18.10.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
11.10.2023.- Konkurs za prijem jednog stručnotehničkog saradnika za rad u laboratoriji na određeno do 2 godine
11.10.2023.- Konkurs za prijem jednog izvršioca-portir- za rad na određeno vreme do dve godine,
11.10.2023.- Konkurs za prijem dva izvršioca čistačica-čistač na određeno vreme do dve godine
6.10.2023. - Poziv za saradnka van radnog odnosa - demonstratora
20.9.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
4.9.2023. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem četiri izvršioca za rad na određeno vreme do dve godine i to: jednog izvršioca za rad u laboratoriji Departmana za biologiju i ekologiju Fakulteta, za radno mesto stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima; jednog izvršioca za rad u Službi za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade Fakulteta, za radno mesto portir; dva izvršioca za rad u Službi za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade Fakulteta, za radno mesto čistačica-čistač.