29.11.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
22.11.2023. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
8.11.2023. - Konkurs za prijem dva istraživača-pripravnika na određeno vreme do tri godine
01.11.2023. Odluka o sprovođenju konkursa za prijem 2 (dva) izvršioca za rad na određeno vreme do tri godine
25.10.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
18.10.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
11.10.2023.- Konkurs za prijem jednog stručnotehničkog saradnika za rad u laboratoriji na određeno do 2 godine
11.10.2023.- Konkurs za prijem jednog izvršioca-portir- za rad na određeno vreme do dve godine,
11.10.2023.- Konkurs za prijem dva izvršioca čistačica-čistač na određeno vreme do dve godine
6.10.2023. - Poziv za saradnka van radnog odnosa - demonstratora
20.9.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
4.9.2023. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem četiri izvršioca za rad na određeno vreme do dve godine i to: jednog izvršioca za rad u laboratoriji Departmana za biologiju i ekologiju Fakulteta, za radno mesto stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima; jednog izvršioca za rad u Službi za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade Fakulteta, za radno mesto portir; dva izvršioca za rad u Službi za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade Fakulteta, za radno mesto čistačica-čistač.
31.05.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
24.05.2023. - Konkurs za prijem dva izvršioca za rad na određeno vreme u Računarskom centru PMF-a
08.05.2023. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem dva izvršioca za rad na određeno vreme u računskom centru Fakulteta i to za mesta "tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija" i "administrator informacionih sistema i tehnologija".
12.04.2023. - Ispravka teksta konkursa objavljenog u listu Poslovi dana 22.03.2023. godine
05.04.2023. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa
22.03.2023. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
21.3.2023. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem jednog izvršioca za rad na neodređeno vreme u Službi za nastavu i studentska pitanja Sekretarijata Fakulteta
25.01.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom