15.12.2021. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom
1.12.2021. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
10.11.2021. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom
13.10.2021. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
4.8.2021. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
7.7.2021. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
23.6.2021. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
12.5.2021. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
7.4.2021. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
10.03.2021. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa
10.02.2021.-konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom
04.02.2020. Odluka o sprovodjenju konkursa
16.12.2020. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
2.12.2020. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
11.11.2020. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
28.10.2020. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom
14.10.2020. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
16.9.2020. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
22.7.2020. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
22.7.2020. - Ispravka oglasa objavljenog u listu Poslovi broj: 889 od 8.7.2020. godine