25.01.2023. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
07.12.2022. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa
23.11.2022. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem jednog izvršioca za rad na određeno vreme do dve godine u Službi za nastavu i nauku PMF-a
16.11.2022. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
31.10.2022. - Poziv za saradnika van radnog odnosa - demonstratora za pomoć u nastavi na osnovnim i master akademskim studijama za period od okončanja postupka i zaključenja ugovora do kraja realizacije nastave predmeta u školskoj 2022/2023. godini
26.10.2022. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa
26.10.2022. - Ispravka teksta konkursa objavljenog u listu Poslovi broj: 1009 od 12.10.2022. godine
12.10.2022. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
11.10.2022. POZIV za saradnika van radnog odnosa - demonstratora za pomoć u nastavi
28.09.2022. - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem tri izvršioca za rad na određeno vreme
27.9.2022. - Poziv za saradnika van radnog odnosa - demonstratora za pomoć u nastavi na osnovnim i master akademskim studijama za period od okončanja postupka i zaključenja ugovora do kraja realizacije nastave predmeta u školskoj 2022/2023. godini
07.09.2022. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
20.07.2022. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom
29.06.2022. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa
29.06.2022. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
22.6.2022. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
10.06.2022 - Odluka o sprovođenju konkursa za prijem dva izvršioca za rad na neodređeno vreme i jednog izvršioca za rad na određeno vreme do 2 godine
01.06.2022. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
27.04.2022. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom
20.04.2022. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom