Управник

Др Милан Д. Милошевић

Доцент

Секретар

ЈД

Др Јелена С. Делибашић

Доцент


Ангажовани са пуним радним односом

Др Иван Д. Манчев

Редовни професор

ВМ
Др Видосав Љ. Марковић

Редовни професор

Др Горан С. Ђорђевић

Редовни професор

Др Љубиша Д. Нешић

Редовни професор

ЉС
Др Љиљана Т. Стевановић

Редовни професор

Др Саша Р. Гоцић

Редовни професор

БС
Др Биљана М. Самарџић

Редовни професор

СС
Др Сузана Н. Стаменковић

Редовни професор

Др Ана М. Манчић

Редовни професор

Др Ненад Љ. Милојевић

Редовни професор

Др Весна М. Манић

Ванредни професор

ДА
Др Дејан С. Алексић

Ванредни професор

ЉК
Др Љиљана Т. Костић

Ванредни професор

ЈЈ
Др Јасмина М. Јекнић-Дугић

Ванредни професор

ДД
Др Драгољуб Д. Димитријевић

Ванредни професор

Др Владан Љ. Павловић

Ванредни професор

ММ
Марко Д. Миладиновић

Сарадник у настави

Ангажовани на допунском раду

ГЂ
Др Гордана Д. Ђигић

Ванредни професор