Sekretar

JD

Dr Jelena S. Delibašić

Docent


Angažovani sa punim radnim odnosom

Dr Ivan D. Mančev

Redovni profesor

VM
Dr Vidosav Lj. Marković

Redovni profesor

Dr Goran S. Đorđević

Redovni profesor

Dr Ljubiša D. Nešić

Redovni profesor

LS
Dr Ljiljana Т. Stevanović

Redovni profesor

Dr Saša R. Gocić

Redovni profesor

BS
Dr Biljana M. Samardžić

Redovni profesor

SS
Dr Suzana N. Stamenković

Redovni profesor

Dr Ana M. Mančić

Redovni profesor

Dr Nenad Lj. Milojević

Redovni profesor

Dr Vesna M. Manić

Vanredni profesor

DA
Dr Dejan S. Aleksić

Vanredni profesor

Dr Ljiljana Т. Кostić

Vanredni profesor

JJ
Dr Jasmina M. Jeknić-Dugić

Vanredni profesor

Dr Vladan Lj. Pavlović

Vanredni profesor

MM
Marko D. Miladinović

Saradnik u nastavi

Angažovani na dopunskom radu

Dr Gordana D. Đigić

Vanredni profesor

MI
Dr Marija Ivanović

Naučni saradnik

LH
Dr Ljupčo Hadžievski

Naučni saradnik