Управник

Др Милан М. Ђорђевић

Доцент

Секретар

ЈВ

Јована Б. Вулетић

Асистент


Ангажовани са пуним радним односом

Др Иван М. Филиповић

Редовни професор

Др Татјана Л. Ђекић

Редовни професор

РД
Др Ранко М. Драговић

Редовни професор

Др Јелена С. Петровић

Редовни професор

Др Наташа М. Мартић-Бурсаћ

Ванредни професор

Др Мрђан М. Ђокић

Ванредни професор

Др Љиљана С. Стричевић

Ванредни професор

Др Марија М. Братић

Ванредни професор

СП
Славица Ј. Пејић

Предавач

Ангажовани на допунском раду

НЂ
Др Невенка Ђерић

Редовни професор

МЂ
Др Милош Ђорђевић

Ванредни професор