Sekretar

Milan S. Milovanović

Asistent


Angažovani sa punim radnim odnosom

Dr Ivan M. Filipović

Redovni profesor

RD
Dr Ranko M. Dragović

Redovni profesor

Dr Selim S. Šaćirović

Vanredni profesor

Dr Тatjana L. Đekić

Vanredni profesor

Dr Jelena S. Petrović

Vanredni profesor

Angažovani na dopunskom radu

Dr Nevenka Đerić

Redovni profesor

MP
Dr Mila Pavlović

Redovni profesor

Ranije angažovani

MA
Dr Marko Atlagić

Redovni profesor

ČP
Dr Časlav Petrović

Redovni profesor

MA
Dr Miroslav Anđelković

Redovni profesor

Dr Zoran Đorđević

Redovni profesor

LG
Dr Ljiljana Gavrilović

Redovni profesor

VJ
Dr Velimir Jovanović

Redovni profesor

SS
Dr Srboljub Stamenković

Redovni profesor

LS
Dr Ljiljana Stanković

Redovni profesor

VS
Dr Vidoje S. Stefanović

Redovni profesor

BM
Dr Branislav Mitrović

Redovni profesor

ŽG
Dr Živorad V. Gligorijević

Redovni profesor

PM
Dr Predrag Manojlović

Redovni profesor

MN
Dr Miomir Naumović

Redovni profesor

Dr Saša Кicošev

Redovni profesor

IC
Dr Ivana Carević

Vanredni profesor

SB
Dr Slobodan Blagojević

Vanredni profesor

Dr Vukašin Šušić

Vanredni profesor

Dr Dragutin Тošić

Vanredni profesor

RI
Dr Radomir D. Ivanović

Vanredni profesor

GJ
Dr Goran S. Jović

Vanredni profesor

DP
Mr Danica Piršl

Predavač