Sekretar

RM

Rastko S. Marković

Asistent


Angažovani sa punim radnim odnosom

Dr Ivan M. Filipović

Redovni profesor

Dr Тatjana L. Đekić

Redovni profesor

RD
Dr Ranko M. Dragović

Redovni profesor

Dr Jelena S. Petrović

Redovni profesor

Dr Selim S. Šaćirović

Vanredni profesor

Dr Marija M. Bratić

Vanredni profesor

Angažovani na dopunskom radu

Dr Nevenka Đerić

Redovni profesor

Dr Miloš Đorđević

Vanredni profesor