Dr Dragana S. Cvetković-Ilić

Redovni profesor
Departman za matematiku

 Kratka biografija 


Dragana Cvetković-Ilić je rođena 19. novembra 1977. Godine u Vladičinom Hanu, gde je završila Gimnaziju "Jovan Skerlić". Četvorogodišnje studije matematike na Filozofskom fakultetu u Nišu završila je za sedam sewmestara sa prosečnom ocenom 9,89. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Nišu za najboljeg studenta Filozofskog fakulteta i najboljeg diplomiranog studenta 1999. godine. Magistarske studije matematike je upisala 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, na smeru za Funkcionalnu analizu. Magistarsku tezu “Otvori na Banachovim prostorima“, pod mentorstvom prof. dr Vladimira Rakočevića je odbranila 2001. godine. Doktorsku disertaciju “Šurov komplerment i uopštenja”, odbranila je na Univerzitetu u Nišu, 2004. godine. Imala je više istraživačkih poseta, od kojih su značajnije sledeće: poseta Istraživačkom centru Centro de Investigacionen Matematicas, Guanajuato, Meksiko, Centru za matematička istraživanja (CRM) u Barseloni, Shanghai Normal University, Kina, kao i boravak na posledoktorskom usavršavanju koje je stipendiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije u International Centre for Theorethical Physics, Trieste, Italija, (2005 i 2009 godine u ukupnom trajanju od 6 meseci). 

Tokom svoje istraživačke karijere, Dragana je objavila više od 80 naučnih radova u međunarodnim časopisima kategorija M21, M22 i M23, kao što su Mathematics of Computation, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Studia Mathematica, Linear Algebra and its Applications, Electronic Journal of Linear Algebra, Proceding of the American Mathematical Society, Mathematische Nachrichten i drugim.  

Član je uređivačkog odbora sledećih časopisa:
Journal of Computational and Applied Mathematics (IF 2.037) 
Annals of Functional Analysis (IF 0.740)
FILOMAT (IF 0.848)
FACTA UNIVERSITATIS, Series Mathematics and Informatics (Editor in Chief)

Veoma je aktivna kao recenzent za preko 30 vodećih međunarodnih časopisa. Dobitnik je nagrade “For women in Sciences”, za 2010 godinu, koju dodeljuju  Loreal-Unesco u saradnji sa Ministarstvom nauke i prosvete Republike Srbije  kao i nagrade za Izuzetna dostignuća iz matematike, 2014. godine.  

Projekti i mentorstva

Učestvovala je u sledećim projektima koje je finansiralo Ministarstvo za nauku, Republike Srbije:
 Operatorske jednačine, aproksimacije i primene, 2002-2006, (broj 1232)
 Teorija operatora, stohastička analiza i primene, 2006-2010, (broj 144003)
 Funkcionalna analiza, stohastička analiza i primene, 2011-, (broj 174007)


Učestvovala je u sledećim međunarodnim projektima:

Tensor equations over the quaternion algebra with applications on generalized inverses of tensors over the quaternion ring, National Natural Science foundation of China, Grant number: 11971294, 2020-2023.

Operator matrices, numerical range and applications, Serbian Academy of Science and Arts-Branch in Nis, 2019-2020

Coordinator of the project: Vladimir Rakočević

Project leader: Dragana Cvetković-Ilić 

 

China-Serbian Bilateral Research Project: The theory of tensor, operator matrices and applications

Project leader in Serbia: Dragana Cvetković-Ilić 

Project leader in China: Yimin Wei

Duration: 2018–2020

 

Austria-Serbian Bilateral Research Project: Generalized inverses, symbolic computation and operator algebras

Project leader in Serbia: Dragana Cvetković-Ilić

Project leader in Austria: Georg Regensburger 

Duration: 2016–2017

 

China-Serbian Bilateral Research Project: The perturbation of the generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and applications

Project leader in Serbia: Ljubica Velimirović  

Project leader in China: Chunyuan Deng

Duration: 2015–2017

 

China-Serbian Bilateral Research Project: Generalized inverses and applications

Project leader in Serbia: Dragana Cvetković-Ilić

Project leader in China: Yimin Wei

Duration: 2013–2015

 

Slovenian-Serbian Bilateral Research Project: Preservers and various operator and matrix equations with applications

Project leader in Serbia: Dragan Đorđević

Project leader in Slovenia: Peter Semrl

Duration: 2011–2013

 

Bila je mentor za izradu 4 doktorske disertacije. 

Publikacije

Knjige:

D.S. Cvetković‐Ilić, Y. Wei, Algebraic Properties of Generalized Inverses, Series: Developments in Mathematics, Vol. 52, Springer, 2017

D. Cvetković-Ilić, Generalized inverses and application, Faculty of Sciences and Mathematics, Nis,  2011.   (Monography) 

D. Cvetković-Ilić, V. Rakočević, Functional Analysis-Book of problems, Faculty of Sciences and Mathematics, Nis, 2007 (in Serbian)

Časopisi:

1.     D.S. Cvetković-Ilić, D. Đorđević, V. Rakočević, Schur complements in C*-algebra, Mathematische Nachrichten, 278 (7-8) (2005), 808-814.

2.     D.S. Cvetković-Ilić, Generalized inverses and a block-rank equation, Publicationes Mathematicae Debrecen, 66 (3-4) (2005), 417-426. 

3.     D.S. Cvetković-Ilić, A note on the problem of N. Thome and Y. Wei, App. Math. Comp., 166(1) (2005), 233-236.

4.     D.S. Cvetković-Ilić, The reflexive solutions of the matrix equation AXB=C, Comp. Math. Appl., 51 (2006), 897-902. 

5.     D.S. Cvetković-Ilić, D. Đordjević and Y. Wei, Additive results for the generalized Drazin inverse in a Banach algebra, Linear Algebra Appl., 418 (2006), 53-61. 

6.     D.S. Cvetković-Ilić, R. Harte, On the algebraic closure in rings, Proc. Amer. Math. Soc. 135, (2007), 3561-3569.

7.     D.S. Cvetković-Ilić, D. Alegra , J.J. Koliha, Positive and real-positive solutions to the equation axa*=c in C*-algebra, Linear & Multilinear algebra, 55, (6) (2007), 535--543.

8.     J.J. Koliha, D.S. Djordjević and D.S. Cvetković-Ilić, Moore-Penrose inverse in rings with involution, Linear Algebra Appl., 426(2-3) (2007), 371-381.

9.     D.S. Cvetković-Ilić, Re-nnd solutions of the matrix equation AXB=C, Journal of the Australian Mathematical Society, 84 (2008), 63-72.

10.  D.S. Cvetković-Ilić, Group Homomorphism h_i such that h_1(x_1) h_n(x_n) = y is Solvable, Appl. Math. Letters, 21(4) (2008), 361-365.

11.  D.S. Cvetković-Ilić, The solutions of some operator equations, Journal of Korean Math. Soc., 45(5) (2008), 1417-1425. 

12.  D.S. Cvetković-Ilić, A note of the representation of the Drazin inverse of 2x2 block matrix, Linear Algebra Appl., 429 (1), (2008), 242-248. 

13.  P. Stanimirović, D.S. Cvetković-Ilić, Succesive matrix squaring algorithm for computing outer inverse, App. Math. Comp. 203 (1), (2008), 19-29. 

14.  B. Zheng, L. Ye, D.S. Cvetković-Ilić, Generalized inverses of a normal matrix, App. Math. Comp. 206 (2) (2008), 788-795.

15.  B. Zheng, L. Ye, D.S. Cvetković-Ilić, The congruence class of the solutions of some matrix equations, Comp. Math. Appl., 57(4) (2009), 540-549.

16.  D.S. Cvetković-Ilić, Xiaoji Liu, Jin Zhong, On the (p,q) outer generalized inverse in Banach algebraApp. Math. Comp., 209(2) (2009), 191-196.

17.  D.S. Cvetković-Ilić, Expression of the Drazin and MP-inverse of partitioned matrix and quotient identity of generalized Schur complement, App. Math. Comp. 213(1) (2009), 18-24.

18.  D.S. Cvetković-IlićJianbiao Chen, Zhaoliang XuExplicit representations of the Drazin inverse of block matrix and modified matrixLinear & Multilinear Algebra, 57(4) (2009), 355 – 364.

19.  D.S. Cvetković-Ilić, The generalized Drazin inverse with commutativity up to a factor in a Banach algebra, Linear Alg. Appl. 431(5-7) ( 2009), 783-791.

20.  D.S. Cvetković-Ilić, C. Deng, Some results on the Drazin invertibility and idempotents, Journal of Math. Anal. Appl. 359(2) (2009), 731-738. 

21.  D.S. Cvetković-IlićY. Wei, Representation for the Drazin inverse of operators on Banach spaces, Electronic Journal of Linear Algebra 18 (2009), 613-627.

22.  D.S. Cvetković-Ilić, C. Deng, The Drazin invertibility of the difference and the sum of two idempotent operators, Journal of Computational and Applied Mathematics, 233(8) (2010), 1717-1722.

23.  C. Deng, D.S. Cvetković-IlićY. Wei, Some results on the generalized Drazin inverse of operator matricesLinear & Multilinear Algebra. 58(4) (2010), 503-521.

24.  D.S. Cvetković-Ilić, R. Harte, On a Jacobson's lemma and Drazin invertibility, Appl. Math. Letters 23 (2010), 417-420.

25.  D.S. Cvetković-Ilić, V. Pavlović, A comment on some recent results concerning the reverse order law for {1,3,4}-inverses, Appl. Math. Comp., 217, (2010), 105-109. 

26.  D.S. Cvetković-Ilić, R. Harte, The spectral topology in rings, Studia Mathematica, 200 (2010), 267-278. 

27.  D.S. Cvetković-Ilić, Reverse order laws for {1,3,4}-generalized inverses in C*-algebras, Appl. Math. Letters, 24(2) (2011), 210-213.

28.  D.S. Cvetković-IlićR. Harte, Reverse order laws in C*-algebras, Linar Algebra Appl. 434(5) (2011), 1388-1394.

29.  J. Ljubisavljević, D.S. Cvetković-IlićAdditive results for the Drazin inverse of block matrices and applications, Journal of Computational and Applied Mathematics, 235(12)(2011), 3683-3690. 

30.  P. Stanimirović, D.S. Cvetković-Ilić, Slađana Miljković, Marko Miladinović, Full-rank representations of {2,3}, {2,4}-inverses and successive matrix squaring algorithm, App. Math. Comp. 217 (22) (2011), 9358-9367.

31.  J. Nikolov, D.S. Cvetković-Ilić, Reverse order laws for the weighted generalized inverses, Appl. Math. Letters, 24 (2011), 2140-2145. 

32.  D.S. Cvetković-Ilić, P. Stanimirović, Marko Miladinović, Comments on some recent results concerning {2,3} and {2,4}-generalized inverses, Appl. Math. Comp. 217(22) (2011), 9358-9367. 

33.  D.S. Cvetković-Ilić, New additive results on Drazin inverse and its applications, Appl. Math. Comp. 218(7) (2011), 3019-3024. 

34.  D.S. Cvetković-Ilić, Xiaoji Liu, Y. Wei, Some additive results for the generalized Drazin inverse in a Banach algebra, Electronic J. Linear Algebra, 22 (2011), 1049-1058. 

35.  M. Tosic, D.S. Cvetković-Ilić, D. Chunyuan, The Moore-Penrose inverse of a linear combination of commuting generalized and hypergeneralized projectors, Electron. J. Linear Algebra 22 (2011), 1129-1137. 

36.  M. Tošić, D.S. Cvetković-Ilić, Invertibility of a linear combination of two matrices and partial orderings , Appl. Math. Comp. 218 (2012) 4651-4657 

37.  C.Deng, D.S. Cvetković-Ilić, Y. Wei, Properties of the combinations of commutative idempotents, Linear Algebra Appl., 436 (2012) 202–221. 

38.  Yonghui Qin, Xiaoji Liu, D.S. Cvetković-Ilić, Perturbation bounds for the Moore-Penrose inverse of operators, Filomat, 26(2) (2012) 353 - 362. 

39.  D.S. Cvetković-Ilić, New conditions for the reverse order laws for {1,3} and {1,4}-generalized inverses, Electronic Journal of Linear Algebra, 23 (2012) 231-242. 

40.  D.S. Cvetković-Ilić, J. Ljubisavljević, A note on the Drazin inverse of a modified matrix, Acta Math. Sci., 32 (2) (2012) 483-487. 

41.  E. Boasso, D.S. Cvetković-Ilić, R. Harte, On weighted reverse order laws for the Moore-Penrose inverse and K-inverses, Comm. Algebra, 40:3 (2012)9 59-971. 

42.  C.Deng, D.S. Cvetković-Ilić, Y. Wei, On invertibility of combinations of k -potent operators, Linear Algebra Appl., 437(1) (2012) 376-387. 

43.  X. Liu, S. Huang, D.S. Cvetković-Ilić, Mixed-type reverse-order laws for {1,3,4}-generalized inverses over Hilbert spaces, Appl. Math. Comp. 218(17) (2012), 8570-8577. 

44.  J.J. Koliha, D.S. Cvetković-Ilić, C. Deng , Generalized Drazin invertibility of combinations of idempotents , Linear Algebra Appl., 437(9) (2012) 2317-2324.

45.  G. Zhuang, J. Chen, D.S. Cvetković-Ilić, Y. Wei, Additive Property of Drazin Invertibility of Elements in a ring, Linear & Multilinear Algebra, 60(8) ( 2012), 903-910.

46.  D.S. Cvetković-Ilić, H. Jin, X. Liu, The absorption laws for the generalized inverses, Appl. Math. Comp., 219(4) (2012), 2053-2059.

47.  X. Liu, Shuxia Wu, D.S. Cvetković-Ilić, New results on reverse order law for {1,2,3} and {1,2,4}-inverses of bounded operators,Mathematics of Computation, 82 (283), (2013), 1597-1607.

48.  M. Tošić, D.S. Cvetković-Ilić, The invertibility of the difference and the sum of commuting generalized and hypergeneralized projectors, Linear & Multilinear Algebra., 61(4) (2013), 482-493.

49.  J. Ljubisavljević, D.S. Cvetković-Ilić, Representations for the Drazin inverse of block matrix, J. Comput. Anal. Appl. 15(3), (2013) 481-497.  

50.  J. Benitez, D.S. Cvetković-Ilić, Equalities of ideals associated with two projections in rings with involution, Linear Multilinear Algebra, 61(10), (2013), 1419-1435.

51.  D.S. Cvetković-Ilić, X. Liu, H. Jin, Representations of generalized inverses of partitioned matrix involving Schur complement, Appl. Math. Comp. 219(18), (2013), 9615-9629.

52.  J. Benitez, D.S. Cvetković-Ilić, On the elements aa+ and a+a in a ring, Appl. Math. Comp. 222 (2013) 478–489.

53.  D.S. Cvetković-Ilić, J. Nikolov, Re-nnd generalized inverses, Linear Algebra Appl. 439(10), (2013) 2999-3007.

54.  D.S. Cvetković-Ilić, Some results on the (2, 2, 0) Drazin inverse problem, Linear Algebra Appl., 438(12), (2013), 4726-4741.

55.  D.S. Cvetković-Ilić, J. Nikolov, Reverse order laws for {1, 2, 3}-generalized inverses, Appl. Math. Comp. 234(15) (2014) 114-117. 

56.  J. Benitez, D.S. Cvetković-Ilić, X. Liu, On the continuity of the group inverse in C*-algebras, Banach J. Math. Anal. 8(2) (2014) 204-213.

57.  D.S. Cvetković-Ilić, The point, residual and continuous spectrum of an upper triangular operator matrix, Linear Algebra Appl. 459 (2014) 357-367. 

58.  D.S. Cvetković-Ilić, J. Nikolov, Reverse order laws for reflexive generalized inverse of operators, Linear &Multilinear Algebra, 63(6), (2015) 1167-1175.

59.  D.S. Cvetković-Ilić, G. Hai, A. Chen, Some results on Fredholmness and boundedness below of an upper triangular operator matrix, Journal of Math. Anal. Appl., 425(2) (2015) 1071-1082.

60.  D.S. Cvetković-Ilić, Invertible and regular completions of operator matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, 30 (2015) 530-549.

61.  D.S. Cvetković-Ilić, D. Mosić, Y. Wei, Partial Orders on B(H), Linear Algebra Appl., 481(15) (2015) 115-130.

62.  V. Pavlović, D.S. Cvetković-Ilić, Applications of completions of operator matrices to reverse order law for {1}-inverses of operators on Hilbert spaces, Linear Algebra Appl., 484 (2015) 219-236.

63.  V. Pavlović, D.S. Cvetković-Ilić, Completions of upper-triangular operator matrices to Kato nonsingularity, Journal of Math. Anal. Appl., 433(2) (2016) 1230–1242.

64.  D.S. Cvetković-Ilić, M. Đikić, Various solutions to reverse order law problems, Linear&Multilinear Algebra, 64 (2016) 1207-1219.

65.  D. Mosić, D.S. Cvetković-Ilić, Some orders for operators on Hilbert spaces, Appl. Math. Comp., 275 (2016) 229–237.

66.  D.S. Cvetković-Ilić, Completions of upper-triangular matrices to  left-Fredholm operators with non-positive index, Journal of Operator Theory, 76:1(2016), 101-114. 

67.  D.S. Cvetković-Ilić, V. Pavlović, On the point and residual spectrum of the operator matrix M_X, Linear & Multilinear Algebra, 65(1), (2017) 35-43.  

68.  D.S. Cvetković-Ilić, V. Pavlović, An analogue to a result of Takahashi, Journal of Math. Anal. Appl., 446(1), (2017) 264-275. 

69.  G. Hai, D.S. Cvetković-Ilić, Generalized left and right Weyl spectra of upper triangular operator matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, 32 (2017), 41-50. 

70.  D. Cvetkovic-Ilic, J. Milosevic, Fredholmness of a linear combination of operators, Journal of Math. Anal. Appl., 458(1), (2018), 555-565. 

71.  D.S. Cvetković-Ilić, Fredholm consistence of upper-triangular operator matrices, Journal of Spectral Theory,   7(4), (2018), 1023-1038.

72.   V. Pavlović, D.S. Cvetković-Ilić, On surjectivity and denseness of range of the operator A+CX, Journal of Spectral Theory, 8(3), (2018), 871–881.

73.   Y. Ke, D.S. Cvetković-Ilić, J. Chen, J. Višnjić, New results on (b, c)-inverses, Linear & Multilinear Algebra, 66(3), (2018), 447-458.

74.  D.S. Cvetković-Ilić, V. Pavlović, Drazin invertibility of upper triangular operator matrices, Linear & Multilinear Algebra, 66(2), (2018), 260-267. 

75.  D.S. Cvetković-Ilić, M. Kostadinov, Invertibility of linear combination in B(H), Linear & Multilinear Algebra, 66(11), (2018), 2139-2150. 

76.  M. Che, D.S.Cvetković-Ilić, Y. Wei, Inequalities on Generalized Tensor Functions with Diagonalizable and Symmetric Positive Definite Tensors, Stat., Optim. Inf. Comput., Vol. 6, (2018), 483–496.

77.  D.S. Cvetković-Ilić, J. Milošević, Reverse order laws for {1,3}-generalized inverses, Linear & Multilinear Algebra, 67(3), (2019), 613-624.

78.  D.S. Cvetković-Ilić, M. Kostadinov, Consistency in invertibility and Fredholmness of operator matrices, Journal of Spectral Theory, 9(2), (2019), 635-649.

79.  D.S. Cvetković-Ilić, An analogue to a result of Takahashi II, Journal of Math. Anal. Appl., 479, (2019) 1266-1280. 

80.  D.S. Cvetković-Ilić, Q.W. Wang, Q. Xu,  Douglas' + Zolt´an's lemmas = a tool for solving an operator equation problem, Journal of Math. Anal. Appl., 482(2), 2020.

81.  D.S. Cvetković-Ilić, Q.W. Wang, Y. Wei, Different completions of A+CX, Journal of Spectral Theory, (accepted).

82.  K. Zuo, D.S. Cvetković-Ilić, Y.  Cheng, Different characterizations of DMP-inverse of matrices, Linear & Multilinear Algebra, (accepted).

83.  D.S. Cvetković-Ilić, J. Nikolov Radenović, Q.W.Wang, Algebraic conditions for the solvability to some systems of matrix equations, Linear & Multilinear Algebra, (accepted).

84.   D.S. Cvetković-Ilić, C. Hofstadler, J.H. Poor, J. Milošević, C.G. Raab, G. Regensburger, Algebraic proof methods for identities of matrices and operators: improvements of Hartwig's triple reverse order law, Appl. Math. Comp., (accepted).

85.  J. Nikolov Radenović, D.S. Cvetković-Ilić, Q. Xu,  Solvability of the system of operator equations $AX = C$, $XB = D$ in Hilbert C∗-modules, Annal. Fun. Annal., (accepted).

86.  K. Zuo,  O.M. Baksalary, D.S. Cvetković-Ilić, Further characterizations of the co-EP matrices, Linear Algebra Appl. , (accepted).

87.    A. Alazemi, M. Anđelić, D.S. Cvetković-Ilić, The MP Inverse of symmetric matrices with nontrivial equitable partitions, Appl. Math. Comp., (accepted).

 

Citiranost


U bazi podataka Scopus pronadjeno je 922 citata  na radove Dragane Cvetković-Ilić. H-indeks je 18.

Predavanja na konferencijama

1.     D.S. Cvetković, On gaps between bounded operators in Banach spaces, 10th Congress of Yugoslav Mathematicians, 21-24 January, 2001, Belgrade, Serbia and Montenegro.

2.     D.S. Cvetković, Some generalizations of Schur complements, 5th International Symposium on Mathematical Analysis and its Applications, 2-6 October, 2002, Niška Banja, Serbia and Montenegro.

3.     D.S. Cvetković, Schur complements in C*-algebra, The Sixth International Symposium on Nonlinear Mechanics - Nonlinear Sciences and Applications, 24-29 August, 2003, Niš, Serbia and Montenegro.

4.     D.S. Cvetković, Generalized inverses and a block-rank equation, International Congress MASSEE'2003, 15-21 September, 2003 Borovets, Bulgaria.

5.     D.S. Cvetković, Block-rank equation, International Workshop on Modern Functional Analysis, Operator Theory, Summability and Applications, 25-28 September, 2003, Niška Banja, Serbia and Montenegro. 

6.     D.S. Cvetković, On a block-rank equation, Workshop in Mathematical Analysis, 16-21 March, 2004, Guanajuato, Mexico.

7.     D.S. Cvetković, Dragan Djordjević, J.J. Koliha, Moore-Penrose Inverse in Rings with Involution, XI Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro, September 29-October 3, 2004, Petrovac, Serbia and Montenegro.

8.     D.S. Cvetković-Ilić, Barcelona Conference on C*-algebre and their invariant, CRM, 11 June-15 June, 2007, Barcelona, Bellatera, Spain.

9.     D.S. Cvetković-Ilić, Positive and real-positive solutions to the equation axa*=c in C*-algebras, 01-06 May, 2008 V. Banja, Serbia.

10.   D.S. Cvetković-Ilić, Representations for the Drazin inverse of 2x2 block matrices, XII Congress of Mathematicians of Serbia, 26 August-02 September, 2008, N. Sad, Serbia.

11.   D.S. Cvetković-Ilić, Additive properties and representations of the Drazin inverse, 16th ILAS Conference, 21 June-25 June, 2010, Pisa, Italy.

12.   D.S. Cvetković-Ilić, The Moore-Penrose inverse of a linear combination of   commuting generalized and hypergeneralized projectors, 2012 SIAM Conference on Applied Linear Algebra, June 18-22, 2012, Valencia, Spain.

13.    D.S. Cvetković-Ilić, Some additive properties of the Drazin inverse and (2; 2; 0) Drazin inverse, International Workshop on Generalized Inverses, November 02-04, 2012, Nanjing, China.  

  1. D.S. Cvetković-Ilić, Generalized inverses, projectors, completions of operator matrices, 13th Serbian Mathematical Congress, May 22-25, 2014, Vrnjačka Banja, Serbia.

 

15.   D.S. Cvetković-Ilić, Applications of completions of operator matrices to reverse order law for {1}-inverses of operators on Hilbert spaces, The International Workshop on Generalized Inverses and Applications, September, 2014, Yangzhou, China.  

16.   D.S. Cvetković-Ilić, Completions of operator matrices and its applications to reverse order law for {1}-inverses of operators on Hilbert spaces, Panonian mathematical modelling, April 24-28, 2015, Novi Sad, Serbia.

17.   D.S. Cvetković-Ilić, Recent results on generalized inverses and some problems of completions of operator matrices, International Conference on the generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and applications, February 23-26, 2016, South China Normal University, Guangzhou, China. 

18.   D.S. Cvetković-Ilić, Recent results on generalized inverses and partial orders on B(H), Research Workshop on Generalized Inverses, 28.02. 2016-01.03 2016, School of Mathematical Sciences, Nanning, China.   

19.   D.S. Cvetković-Ilić, Solving some open problems on generalized inverses using results on completions of operator matrices, 11.07. 2016-15.07 2016, ILAS conference, KU Leuven, Leuven, Belgium.

20.   D.S. Cvetković-Ilić, Generalized inverses and some problems of completions of operator matrices, 28.08.2016-31.08.2016, Workshop: The perturbation of the generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and applications at XIX Geometrical Seminar, Zlatibor, Serbia.

21.   D.S. Cvetković-Ilić, Completion problems of operator matrices and its different applications, International Conference on Matrix Inequalities and Matrix Equations, Shanghai University, Shanghai, China, June 6-8, 2017.

22.   D.S. Cvetković-Ilić, Completion problems of operator matrices to Fredholm, Weyl and Kato operators, 09-12, June, 2017, 2017 Workshop on Matrices and Operators, Hunan University, China. 

23.   D.S. Cvetković-Ilić, Properties of A+CX in the case when A,CΠB(H), 25-30, September, 2017, 15th  International Conference of  Numerical Analysis and Applied Mathematics -ICNAAM 2017, Thessaloniki, Greece. 

24.   D.S. Cvetković-Ilić, On a couple of problems concerning the operator A+CX, 14-17, December, 2017, Korea-China International Conference on Matrix Theory and Applications, Sungkyunkwan University, Seoul, South Korea. 

25.   D.S. Cvetković-Ilić, Various systems of matrix equations, Workshop: Theory and applications of generalized inverses, SoutEast University, Nanjing, China, June 01-03, 2018. 

26.   D.S. Cvetković-Ilić, Generalizations of some recent results on various systems of matrix equations, International Conference on Matrix Inequalities and Matrix Equations, Shanghai University, Shanghai, China, June 8-10, 2018.

27.   D.S. Cvetković-Ilić, Completion problems of operator matrices and its different applications, Symposium MATHEMATICS AND APPLICATION, Faculty of Mathematics, Belgrade, Serbia, 30.11.-01.12, 2018.

28.   D.S. Cvetković-Ilić, Completion problems of operator matrices to Fredholm, Weyl and Kato operators, International Conference on Matrix Theory and Applications: Combinatorics, Optimization and Data Analysis, Jeju, North Korea, May 23-27, 2019.

29.   D.S. Cvetković-Ilić, Different completion of A+CX, Workshop on generalized inverses and applications, Hubei Normal University,June 01-02, 2019

30.   D.S. Cvetković-Ilić, Douglas' + Zoltan's  lemmas = a tool for solving an operator equation problem, International Conference on Matrix Inequalities and Matrix Equations, Guilin, China, June 7-10, 2019.

31.   D.S. Cvetković-Ilić, Recent results on some completion problems on operator matrices, 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), Valencia, Spain, July 15-19, 2019.

32.   D.S. Cvetković-Ilić, Different tools for solving some operator equation problem, International workshop on generalized inverses and applications, Hubei Normal University, 30.10-01.11, 2019.

 

 Organizacione aktivnosti


Izabrana je za člana Upravnog odbora ILAS-a (International Linear Algebra Society).

 Od 2011 godine, kao predstavnik Univerziteta u Nišu učestvuje u radnom telu Institutional HR Strategy group u organizaciji Evropske komisije, koje ima za cilj dobijanje labele C&C.
Aktivno učestvuje u radu Odeljenja za matematiku, Centra za naučno-istraživački rad SANU. 
Već 15 godina, predaje u specijalnom odeljenju za decu talentovanu za matematiku, Gimnazije “Svetozar Marković” u Nišu i jedan je od kordinatora rada tog odeljenja.

Učestvovala je u organizaciji sledećih konferencija i mini simpozijuma:

Member of the Scientific and organizing committee of the International workshop on generalized inverses and applications, Hubei Normal University, 30.10-01.11, 2019.

Generalized inverses and its applications at SIAM Conference on Applied Linear Algebra, June 18-22, 2012, Valencia, Spain.

Organizer (jointly with prof. Yimin Wei and prof. Nestor Thome) of the minisyposium Generalized inverses and its applications at the International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), July 15-19, 2019, Valencia, Spain.

Member of the Scientific and organizing committee of the Matrix Inequalities and Matrix Equations conference, June 07-10, 2019, Guilin, China.

Invited speaker: International Conference on Matrix Inequalities and Matrix Equations, Guilin, June 7-10, 2019.

Invited speaker: Workshop on generalized inverses and applications, Hubei Normal University, June 01-02, 2019.

Member of the board for the Phd defense. Candidate: Sheng Dong, Shanghai University, 2019.

Invited speaker: International Conference on Matrix Theory and Applications: Combinatorics, Optimization and Data Analysis, Jeju, Korea, May 23-27, 2019.

Invited speaker: International Conference on Matrix Inequalities and Matrix Equations, Shanghai University, Shanghai, China, June 8-10, 2018.

Organizer (jointly with prof. Yimin Wei and prof. Ken Hayami) of the minisyposium Generalized inverses and its applications at SIAM Conference on Applied Linear Algebra (SIAM-ALA18), May 04-08, 2018, Honk Kong, China.

Invited speaker: Korea-China International Conference on Matrix Theory and Applications, December 14-17, 2017, Sungkyunkwan University, Seoul, South Korea.

Organizer (jointly with prof. Yimin Wei) of the minisyposium Operator matrices, generalized inverses and applications at 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), September 25-30, 2016, Thessaloniki, Greece.

Invited speaker: Workshop on Matrices and Operators, 09-12, June, 2017, Hunan University, China.

Organizer (jointly with prof. Ljubica Velimirovic) of the minisyposium The perturbation of the generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and applications at XIX Geometrical Seminar, August 28 - September 4, 2016, Zlatibor, Serbia.

Organizer (jointly with prof. Yimin Wei) of the minisyposium Generalized Inverse and its applications at Conference of the International Linear Algebra Society (ILAS), July 11-15, 2016, Lueven, Belgium

Member of the Scientific committee of the International Conference on the generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and applications, South China Normal University, 23-26 February, 2016, Guangzhou, China.

Member of the program committee of the 13th Serbian Mathematical Congress, May 22-25, 2014, Vrnjačka Banja, Serbia.

Organizer (jointly with prof. Yimin Wei and prof. Nestor Thome) of the minisyposium Generalized inverses and its applications at SIAM Conference on Applied Linear Algebra, June 18-22, 2012, Valencia, Spain.

Member of the organizing committee of the 5th International Symposium on Mathematical Analysis and its Applications, 2-6 October, 2002, Niska Banja, Serbia and Montenegro.

Detalji o nastavniku