Dr Dragana S. Cvetković-Ilić

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Dragana S. Cvetković-Ilić

Dr Dragana S. Cvetković-Ilić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 206

018/533 015, lok.119

CV

Biografija

 Kratka biografija 
Dragana Cvetković-Ilić je rođena 19. novembra 1977. Godine u Vladičinom Hanu, gde je završila Gimnaziju po ubrzanom programu za tri godine. Četvorogodišnje studije matematike na Filozofskom fakultetu u Nišu završila je za nešto više od tri godine sa prosečnom ocenom 9,89. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Nišu za najboljeg studenta Filozofskog fakulteta i najboljeg diplomiranog studenta 1999. godine. Magistarske studije matematike je upisala 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, na smeru za Funkcionalnu analizu. Magistarsku tezu “Otvori na Banachovim prostorima“, pod mentorstvom prof. dr Vladimira Rakočevića je odbranila 2001. godine. Doktorsku disertaciju “Šurov komplerment i uopštenja”, pod mentorstvom prof. dr Dragana Đorđevića, odbranila je na Univerzitetu u Nišu, jula 2004
BiografijaAngažovanjaPublikacije

član Saveta