Dr Aleksandra R. Zarubica

Redovni profesor
Departman za hemiju

1.1. Лични подаци

Александра Р. Зарубица је рођена 1975. год.

 

1.2. Подаци о (досадашњем) образовању

Завршила је основну школу “Доситеј Обрадовић” и гимназију “Светозар Марковић” (природно-математички смер) у Нишу, као носилац диплома “Вук Караџић” и Ученик генерације.

Уписала је студије на Студијској групи – Хемија на тадашњем Филозофском факултету у Нишу, школске 1994/1995. год. Дипломирала је маја 1999. год. са просечном оценом 9,77 (девет седамдесетиседам) и оценом 10,00 (десет) на дипломском испиту. Била је стипендиста Министарства просвете Републике Србије током основних студија.

Последипломске студије, финансиране из буџета Републике Србије, уписала је на смеру – Индустријска и примењена хемија на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета, школске 1999/2000. год. Дана 07.10.2003. год. одбранила је магистарску тезу под називом: “Корелација метричке и антикорозионе карактеризације органских премаза у заштити метала” на Природно-математичком факултету у Нишу.

Докторску дисертацију под називом: “Утицај металних промотора 4. и 5.-те d-серије прелазних елемената на каталитичка својства сулфонованог цирконијум(IV)-оксида у реакцији изомеризације нормалних угљоводоника,” одбранила је 02.07.2008. год. на Технолошком факултету у Новом Саду.

 

1.3. Професионална каријера

Александра Р. Зарубица радила је као истраживач-приправник на Инситуту за хемију Филозофског факултета у Нишу од новембра 1999. год. до новембра 2000. год.

Марта 2001. године засновала је радни однос у звању асистент-приправник на Природно-математичком факутету у Нишу, на предмету Индустријска хемија 2. Фебруара 2004. године изабрана је у звање асистент за ужу научну област Индустријска и примењена хемија на Природно-математичком факултету у Нишу.

Као асистент-приправник одржавала је (практичну) наставу (вежбе) из предмета: Школски огледи у настави хемије на смеру: Дипломирани професор хемије; као асистент одржавала је (практичну) наставу (вежбе) из предмета: Индустријска хемија 2 на смеру: Дипломирани хемичар и Методика наставе хемије са методологијом 1 на смеру: Дипломирани професор хемије.

Асистирала је у изради више дипломских радова кандидата, који су радове израдили под менторством Професора са Катедре за Индустријску и примењену хемију ПМФ-а, као и код израде магистарске тезе кандидата.

28.10.2008. год. изабрана је у звање - доцент за ужу научну област: Индустријска и примењена хемија на тадашњем Одсеку за хемију Природно-математичког факултета у Нишу.

27.04.2012. год. изабрана је у звање – ванредни професор за ужу научну област: Примењена и индустријска хемија на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу.

30.10.2015. год. изабрана је у звање - редовни професор за ужу научну област: Примењена и индустријска хемија на Департману за хемију Природно-математичког факутета у Нишу.

 

1.4. Способност за наставни рад

Као доцент, на Основним академским студијама – Хемија, одржавала је (и одржава) наставу (предавања) из предмета: Технологија материјала; на Мастер академским студијама на Студијском програму – Општа хемија, одржавала је наставу (предавања) из предмета: Индустријска хемија, Хемија и технологија материјала; на Мастер академским студијама на Студијском програму – Примењена хемија, одржавала је наставу (предавања) из предмета: Индустријска хемија 1; на Докторским студијама – Хемија, одржавала је наставу из предмета: Физичка хемија површина и Хемија чврстих материја.

Као ванредни професор, на Основним академским студијама – Хемија, одржавала је и одржава наставу (предавања) из предмета: Технологија материјала; на Мастер академским студијама на Студијском програму – Општа хемија, одржавала је наставу (предавања) из предмета: Индустријска хемија, Хемија и технологија материјала; на Мастер академским студијама на Студијском програму – Примењена хемија, одржавала је наставу (предавања) из предмета: Индустријска хемија 1, Индустријски процеси, Каталитичке мембране и каталитички/мембрански процеси.

У шк. 2014/2015. год. на Мастер академским студијама на Студијском програму – Хемија, одржавала је наставу (предавања) из предмета: Индустријска хемија, на Мастер академским студијама на Студијском програму – Примењена хемија, одржавала је наставу (предавања) из предмета: Индустријска хемија 1, Хемија и технологија материјала, на Докторским студијама – Хемија, одржавала је наставу из предмета: Хемија површинских процеса и Наноструктурни материјали.

Као редовни професор одржава наставу (предавања) из предмета на Основним академским студијама - Хемија, на Мастер академским студијама: Хемија и Примењена хемија и на Докторским студијама - Хемија, како стоји на web-site ПМФ-а Ниш.

 

1.5. Постдокторска усавршавања

У периоду од јула до октобра (3 месеца) 2010. год. боравила је и радила у оквиру постдокторског усавршавања на Универзитету техничких наука у Берлину у Немачкој. Усавршавање је финансирано од стране ДААД фондације (A/10/05029; Section: 324).

Добитник је стипендије за постдокторско усавршавање у оквиру програма EM ECW BASILEUS у трајању од 10 месеци на Universita La Sapienza, Roma, Italy (2010. год.). Стипендију није користила, јер је исте године ангажована и финансирана преко ДААД фондације.

 

1.6. Усавршавања

Учесник је курса “Environmental Chemistry and Engineering” одржаног у организацији Michigan State University од 3. до 6. маја 2004. год. у Нишу.

У оквиру пројекта JP 510985-2010, “Improvement of Students' Internship in Serbia“, TEMPUS ISIS, period: 2011-2013, EU, била је на студијским боравцима/краћим усавршавањима на Универзитету техничких наука у Торину (Италија), Универзитету техничких наука у Ковентрију (Велика Британија) и Универзитету Аристотелис у Солуну (Грчка).

У оквиру пројекта 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR, “Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes“, TEMPUS MCHEM, била је на студијском боравку/краћем усавршавању на Хемијском факултету/Фармацеутском факултету у Гриничу (Велика Британија).

 

1.7. Награде

Александра Зарубица је добитник награде за студента са највишом просечном оценом на Студијској групи за хемију Филозофског факултета у Нишу за шк. 1994/1995. год.

Добитник је Годишње награде Српског хемијског друштва за 1999. год., у знак признања за изузетан успех постигнут у току студија.

Добитник је наградног финансирања за учешће и презентацију рада на научном скупу “Euroanalysis XIV” (2007. год.) од стране Владе Белгије и Шпанског друштва за аналитичку хемију.

Detalji o nastavniku