Dr Aleksandra R. Zarubica

Redovni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Aleksandra R. Zarubica

botblocker@heartinternet.uk

kancelarija 102

CV

Biografija

1.1. Лични подаци Александра Р. Зарубица је рођена 1975. год.   1.2. Подаци о (досадашњем) образовању Завршила је основну школу “Доситеј Обрадовић” и гимназију “Светозар Марковић” (природно-математички смер) у Нишу, као носилац диплома “Вук Караџић” и Ученик генерације. Уписала је студије на Студијској групи – Хемија на тадашњем Филозофском факултету у Нишу, школске 1994/1995. год. Дипломирала је маја 1999. год. са просечном оценом 9,77 (девет седамдесетиседам) и оценом 10,00 (десет) на дипломском испиту. Била је стипендиста Министа
BiografijaAngažovanjaPublikacije