Dr Marija G. Milošević

Redovni profesor
Departman za matematiku

Lični podaci

Ime i prezime: Marija Milošević    

Datum i mesto rođenja: 27.10.1982, Niš, Srbija

Adresa: Višegradska 33, 18000 Niš, Serbia

E-mail adrese: 27marija.milosevic@gmail.com, marija.milosevic@pmf.edu.rs

Obrazovanje

2006-2011, Doktorske akademske studije, Departman za matematiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

      Doktorska disertacija:

  • naziv: ‚‚Numeričke i analitičke aproksimacije rešenja stohastičkih diferencijalnih jednačina"
  • mentor: Prof. Dr Miljana Jovanović (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija)
  • datum odbrane: 02.06.2011.

2001-2006,  Osnovne studije, Odsek za matematiku i informatiku, smer: matematika ekonomije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

      Diplomski rad:

  • naziv: ‚‚Modeliranje cena egzotičnih opcija"
  • mentor: Prof. Dr Miljana Jovanović (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija)
  • datum odbrane: 22.11.2006.

Profesionalno iskustvo

2021-                  Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

2016- 2021.        Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

2011- 2016,        Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

2011-2019.         Učešće na projektu broj 174007 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

2009-2011.         Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

2007-2010.         Učešće na projektu broj 144003 Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije,

                              (2007-2009, istraživač-pripravnik)

2008-2018.        Profesor u Specijalizovanom matematičkom odeljenju, Gimnazija ‚‚Svetozar Marković", Niš, Srbija

 

                     

 

 

                    

 

 

Detalji o nastavniku