Dr Marija G. Milošević

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Dr Marija G. Milošević

Dr Marija G. Milošević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 207

Biografija

Lični podaci Ime i prezime: Marija Milošević     Datum i mesto rođenja: 27.10.1982, Niš, Srbija E-mail adresa: 27marija.milosevic@gmail.com Obrazovanje 2006-2011, Doktorske akademske studije, Departman za matematiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija       Doktorska disertacija: naziv: ‚‚Numeričke i analitičke aproksimacije rešenja stohastičkih diferencijalnih jednačina" mentor: Prof. Dr. Miljana Jovanović (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija) datum odbrane: 02.06.2011. 2001-2006,  Osnovne studije, Odsek za matematiku i informatiku, smer: matematika ekonomije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija       Diplomski rad: naziv: ‚‚Modeliranje cena egzotičnih opcija" mentor: Prof. Dr. Miljana Jovan
BiografijaAngažovanjaPublikacije