Dr Ranko M. Dragović

Redovni profesor
Departman za geografiju

Dr Ranko Dragović, redovni profesor

E-mail:dragovicr@pmf.ni.ac.rs

Sadašnja pozicija

                                       

Dr Ranko Dragović izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija u oktobru 2017. godine za izvođenje nastave na Departmanu za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

 

Detalji o nastavniku