Dr Ranko M. Dragović

Redovni profesor

Departman za geografiju

Slika nije dostupna

Dr Ranko M. Dragović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 1

Biografija

Dr Ranko Dragović, redovni profesor E-mail:dragovicr@pmf.ni.ac.rs Sadašnja pozicija                                         Dr Ranko Dragović izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija u oktobru 2017. godine za izvođenje nastave na Departmanu za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.  
Cela biografijaAngažovanjaPublikacije