Dr Ranko M. Dragović

Redovni profesor

Departman za geografiju

Slika nije dostupna

Dr Ranko M. Dragović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 1

Biografija

Podaci o obrazovanju Dr Ranko Dragović je doktorirao 2003. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirao je 1998. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 1990. godine na Odseku za geografiju PMF-a Univerziteta u Sarajevu. Kretanje u profesionalnom radu Ranko Dragović je u svom dugogodišnjem nastavnom iskustvu radio na svim nivoima obrazovanja i direktne nastave (nastavnik u osnovnim i srednjim školama, direktor škole i nastavnik na univerzitetu). Učešće na projektima Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja, broj projekta III43009, 2011-2017 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, rukovodilac projektnog zadatka. Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems, CA COST Action CA15211, 201
BiografijaAngažovanjaPublikacije