Dr Milena J. Gocić

Docent
Departman za geografiju

Datum rođenja 05.05.1984.god., Niš, R. Srbija

Osnovne studije: Geografija, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, studije upisane školske 2002/03.god., završene 2007.god.

Master studije: Geografija, smer- Fizička geografija, Geografski fakultet u Beogradu, studije upisane školske 2007/08.god., završene 2010.god.

Naziv teme master rada: Determinante hemizma vode u slivu Crvene reke.

Doktorske studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, smer Geografija, studije upisane školske 2011/12., završene 2019. godine.

Naziv teme doktorske disertacije: Uticaj prirodnih i antropogenih faktora na intenzitet erozije u slivovima Jablanice i Kutinske reke

Pozicije:

Istraživač-pripravnik, 2009-2010.god., Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za geografiju

Saradnik u nastavi,2011-2013.god., Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za geografiju

Asistent, 2013 god., Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za geografiju

Docent, 2021. godine, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za geografiju

Detalji o nastavniku