Milena J. Gocić

Asistent

Departman za geografiju

Milena J. Gocić

Milena J. Gocić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 409

Biografija

Datum rođenja 05.05.1984.god. Osnovne studije: Geografija, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, studije upisane školske 2002/03.god., završene 2007.god. Master studije: Geografija, smer- Fizička geografija, Geografski fakultet u Beogradu, studije upisane školske 2007/08.god., završene 2010.god. Naziv teme master rada: Determinante hemizma vode u slivu Crvene reke. Doktorske studije u toku na Geografskom fakultetu u Beogradu, smer Geografija, studije upisane školske 2011/12.. Pozicije: Istraživač-pripravnik, 2009-2010.god., Prirodno-matematički fakultet u Nišu Saradnik u nastavi,2011-2013.god., Prirodno-matematički fakultet u Nišu Asistent, 2013 god., Prirodno-matematički fakultet u Nišu
BiografijaAngažovanjaPublikacije