Dr Marija S. Genčić

Vanredni profesor
Departman za hemiju

1. Лични подаци

- Др Марија Генчић (рођена Денић) је рођена 01.09.1985. године у Нишу, Република Србија. Место њеног сталног боравка је Ниш.

2. Подаци о досадашњем образовању

- Завршила је основну школу „Вук Караџић” и гимназију „Бора Станковић” у Нишу (природно-математички смер) као носилац диплома „Вук Караџић” и Ученик генерације. Од другог разреда гимназије похађала је семинаре у оквиру програма хемије за средњошколце у Истраживачкој станици Петница (ИСП).

- Природно-математички факултет у Нишу, Одсек за хемију, уписала је школске 2004/2005. године. Студије је завршила 23.09.2009. године, са просечном оценом 9,96 (девет, 96/100); дипломски рад под називом „2-Пентилпиперидин, нови алкалоид из биљне врсте Conium maculatum L: синтеза и спектрална карактеризација” оцењен је оценом 10 (десет).

- Докторску дисертацију под називом „Изоловање, синтеза и биолошка активност секундарних метаболита одабраних биљних врста родова Lycopus (Lamiaceae) и Inula (Asteraceae)” одбранила је 17.12.2015. године, на ПМФ-у у Нишу, под менторством професора др Ника Радуловића.

3. Досадашње академске активности

- Марија Генчић је изабрана у звање истраживач-приправник 26.05.2010. године, а у звање истраживач-сарадник 27.02.2013. У периоду од 01.02.2011. до 11.04.2014. године је била, у својству истраживача на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, запошљена на ПМФ-у у Нишу. У школској 2009/2010. години je била ангажована као демонстратор на вежбама из предмета Принципи органске синтезе на Одсеку за хемију ПМФ-а у Нишу.

- Изабрана је у звање асистента на Департману за хемију ПМФ-а у Нишу 11.04.2014. године и у том својству је била ангажована на извођењу лабораторијских и теоријских вежби из предмета Органска хемија 2, Препаративна органска хемија, Принципи органске синтезе и Органске синтезе.

- Изабрана је у звање доцента на Департману за хемију ПМФ-а у Нишу 23.06.2016. године и у том својству је до сада била ангажована на извођењу наставе из предмета: Препаративна органска хемија, Органска хемија у појавама око нас и Номенклатура органских једињења на Основним академским студијама; Медицинска хемија, Виши курс органске хемије и Органски полутанти 2 на Мастер акаденским студијама; Физичка органска хемија и Молекулско моделовање у органској хемији на Докторским академским студијама.

4. Стручна усавршавања

- Њен шестомесечни боравак (од 01.08.2016. године до 31.01.2017. године) на Универзитету у Генту, Белгија (Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering, Department of Sustainable Organic Chemistry and Technology, SynBioC Research Group) под менторством проф. др  Matthias D’hooghe, финансиран је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програма за постдокторска усавршавања.

- Током докторских студије кратко је боравила (од 05.12. до 09.12.2011. године) на Институту за хемију са центром за фитохемију, Бугарске академије наука у Софији (истраживачка група проф. др Владимира Димитрова).

- Током основних студија је похађала „Летњу школу масене спектрометрије” организовану од стране ПМФ-а у Нишу и Универзитета „Pierre and Marie Curie”, Париз, Француска. Теоријски део летње школе („1st International Summer School – The Mass Spectrometry Opens on the Environmental and the Life - Theoretical Part“) одржан је, од 15.07. до 19.07.2008. године, на ПМФ-у у Нишу, док је практични део („1st International Summer School – The Mass Spectrometry Opens on the Environmental and the Life - Practical Works and Tutorials”) спроведен у Лабораторији за структурну органску хемију и биохемију Универзитета „Pierre and Marie Curie” у Паризу, од 19.08. до 26.08.2008. године. Такође, је похађала и „International Training Workshop – Physical-Chemical Aspects of Environmental Health” на Медицинском факултету у Нишу, који су огранизовали „Мichigan State University, the Institute of International Health“ и „The Fogarty International Center Program on Environmental Health“ од 04.03. до 07.03.2008. године.

5. Преглед елемената доприноса кандидата академској и широј заједници

- Активно учествује у спровођењу, организацији и/или састављању задатака за тестове знања за међуокружна и републичка такмичења из хемије за ученике средњих школа (од 2008. године) и Српску хемијску олимпијаду (од 2014. године).

- Један је од оснивача локалног одбора „Клуба младих хемичара Србије” (КМХС) у Нишу, под чијим је окриљем током 2012. године организовала неколико научно-популарних предавања намењених ђацима виших разреда средњих школа и студентима основних студија, а која су одржана на ПМФ-у у Нишу. Такође, 2012. године је учествовала у реализацији пројекта „Отворене лабораторије” КМХС, који представља програм летње праксе за студенте који су заинтересовани за научно-истраживачки рад, на ПМФ-у у Нишу.

- Током основних студија учествовала је као млађи сарадник на програму хемија у Истраживачкој станици Петница (ИСП) и под њеним менторством је урађено неколико летњих научних пројеката полазника овог програма.

- Учествовала је 2010. и 2012. године на фестивалу науке „Наук није баук” у Нишу, у оквиру штанда „Чудесни свет хемије” ПМФ-а у Нишу.

6. Награде и признања

 • Добитница L’Oréal-UNESCO националне стипендије „За жене у науци“ (2017).
 • Ментор мастер рада који је награђен на Конкурсу фонда „Ненада М. Костића” као најбољи дипломски и мастер рад из свих области хемијских наука на Универзитетима у Србији у 2019. години.
 • Годишња награда Српског хемијског друштва за 2010. годину за изузетан успех у току студија;
 • Сребрни знак Универзитета у Нишу као најбољем дипломираном студенту Универзитета у Нишу у школској 2008/2009. години у пољу природно-математичких наука;
 • Прва награда на конкурсу фонда „Ненада М. Костића за хемијске науке” за најбољи дипломски рад из свих области хемијских наука на Универзитетима у Србији у школској 2009/2010. години;
 • Најбољи студент Природно-математичког факултета у Нишу у 2007. и 2009. години; диплома додељена од стране града Ниша поводом Дана ослобођења града Ниша од Турака;
 • Награда фонда „Ана Бјелетић и Иван Марковић” за најбољег дипломираног студента на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета у Нишу у школској 2008/2009. години;
 • Друга награда на интернационалном такмичењу „Тhe First Pilot Regional Contest for Young Talents in the Field of Natural Sciences”, одржаном у Софији 11.07.2005. године, са радом „The Catalytic Decomposition of Hydrogen Peroxide in the Presence of the Zeolite-A Exchanged with the Ammonia Complex of Copper (II)”, као члан екипе коју је ИС Петница на молбу Министарства науке, припремила и послала на ово такмичење;
 • Стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије као млади истраживач-докторанд (током 2010. године);
 • Прва (категорија тест + истраживачки рад) и трећа награда (категорија тест + експерименталне вежбе) на Републичком такмичењу из хемије, Суботица, 23.05.2004. године;
 • Прва (категорија тест + експерименталне вежбе) и друга награда (категорија тест + истраживачки рад) на Републичком такмичењу из хемије, Ниш, 25.05.2003. године;
 • Трећа награда на Републичком такмичењу из хемије (категорија тест + експерименталне вежбе), Краљево, 26.05.2002. године;
 • Прва награда на Републичком такмичењу из хемије (категорија тест + експерименталне вежбе), Крагујевац, 20.05.2001. године;
 • Лауреат „Eurobank EFG“ школарине у школској 2008/2009, која се додељује за 100 најбољих студената завршних година државних факултета у Србији за остварене изузетне резултате током студија;
 • Стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка (2004-2009);
 • Добитник стипендије Града Ниша за подстицај талентованих ученика и студената;
 • Добитник једногодишње стипендије у школској 2003/2004, за најталентованије основце и средњошколце у Србији у акцији „Србија сутра” београдског Центра за бригу о деци.
Detalji o nastavniku