Dr Marija S. Genčić

Docent

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Marija S. Genčić

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

1. Лични подаци - Др Марија Генчић (рођена Денић) је рођена 01.09.1985. године у Нишу, Република Србија. Место њеног сталног боравка је Ниш. 2. Подаци о досадашњем образовању - Завршила је основну школу „Вук Караџић” и гимназију „Бора Станковић” у Нишу (природно-математички смер) као носилац диплома „Вук Караџић” и Ученик генерације. Од другог разреда гимназије похађала је семинаре у оквиру програма хемије за средњошколце у Истраживачкој станици Петница (ИСП). - Природно-математички факултет у Нишу, Одсек за хемију, уписала је шк
BiografijaAngažovanjaPublikacije