Dr Marija S. Genčić

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Marija S. Genčić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

CV

Biografija

Марија Генчић (рођено Денић) је рођена 1985. године у Нишу. У току средње школе се први пут окушала у научно-истраживачком раду као полазник ИС Петница, да би касније током студија, као млађи сарадник на програму хемије, помогла, кроз менторство, у изради још неколико летњих научних пројеката. Дипломирала је 2009, а 2016. године докторирала, на Катедри за органску хемију и биохемију Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу, под менторством проф. др Ника Радуловића. Радила је као истраживач и асистент на поменутом факултету, а тренут
BiografijaAngažovanjaPublikacije